Scopul noii legi este asigurarea dezvoltării domeniului de creditare nebancară, inclusiv prin prevenirea riscurilor excesive în sistem, precum şi sporirea accesului la resurse financiare al persoanelor fizice şi juridice. 

Proiectul prevede inclusiv introducerea unei plăţi regulatorii, percepute de la organizaţiile de creditare nebancare, în mărime de până la 0,1 la sută din valoarea medie anuală a soldului creditelor nebancare şi leasingului financiar înregistrat.

Capitalul social minim al organizaţiei de creditare nebancară este stabilit în mărime de 300 000 de lei. Prevederile privind mărimea minimă a capitalului social vor intra în vigoare în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii – cuantumul capitalului social urmează a fi de cel puţin 100 000 de lei.

La data de 1 ianuarie 2020, cuantumul capitalului social urmează a fi de cel puţin 200 000 de lei, iar la 1 ianuarie 2021 – cel puţin 300 000 de lei. Organizaţia de creditare nebancară ale cărei active, la sfârşitul perioadei de gestiune, au o valoare totală ce depăşeşte 50 000 000 de lei este obligată să efectueze auditul situaţiilor financiare anuale.

Noua lege va intra în vigoare la 1 iulie 2018. 

Potrivit datelor CNPF, volumul total al finanţărilor în regim de leasing în 2016 s-a cifrat la 1,2 miliarde de lei, în creştere cu 13% faţă de 2015. Cea mai mare pondere revine mijloacelor de transport (88%). Urmează maşinile şi utilajele (7%) şi clădiri (4,5%).