În perioada 2012-2017, transferurile din statele CSI au avut o tendinţă de diminuare, iar cele din UE au crescut.  Astfel, remiterilor băneşti din CSI le-a revenit o pondere decirca 35 la sută, în creştere cu 4,3 la sută comparativ cu anul 2016. Transferurile din UE au înregistrat o pondere de 34,4 la sută, în creştere cu peste 20 la sută. 

Transferurile din CSI provin în special din Rusia, care deţin o pondere absolută de peste 96 la sută. Transferurile din alte state ale CSI au următoarele ponderi: Ucraina - 1,3 la sută, Kazahstan - 1 la sută, Belarus - 0,5 la sută, Azerbaidjan - 0,3 la sută, Uzbekistan - 0,3 la sută şi restul statelor CSI - 0,4 la sută.

În cadrul transferurilor din UE, cele din Italia au cea mai mare pondere, de circa 35 la sută, urmate de transferurile din Marea Britanie şi Germania - câte 14 la sută, Franţa  - 8 la sută, Spania - 3,3 la sută, Irlanda - 3 la sută, Polonia - 2,8 la sută, Cehia - 2,6 la sută, Portugalia - 2,5 la sută, România - 2,4 la sută, Belgia - 2,1 la sută, Cipru - 1,8 la sută şi Grecia - 1,3 la sută. 

Transferurile din Rusia reprezintă o pondere de 33.6 la sută (402.63 mil. USD) din total (în scădere cu 2.4 puncte procentuale comparativ cu 2016). Urmează Israel – 17.1 la sută (205.02 mil. USD), Italia - 12.0 la sută (143.83 mil. USD), SUA – 7.9 la sută (95.13 mil. USD), Marea Britanie– 4.8 la sută (57.88 mil. USD), Germania – 4.8 la sută (57.56 mil. USD), Franţa – 2.8 la sută (33.60 mil. USD), Turcia – 1.3 la sută (15.30 mil. USD), Spania – 1.1 la sută (13.74 mil. USD), Irlanda – 1.0 la sută (12.31 mil. USD), etc.

În 2016, transferurile de peste hotare s-au cifrat la 1 miliard 79 de milioane de dolari, mai puţin cu 4,5 la sută faţă de anul precedent. A fost cel mai mic nivel înregistrat în ultimii zece ani.

Recordul maxim al transferurilor a fost înregistrat în 2008, când moldovenii au expediat în ţară 1 miliard 660 de milioane de dolari.