„Strategia îşi propune să fie un instrument foarte util pentru Guvernul RM. În prezent, sunt 18 donatori majori care acordă asistenţă R. Moldova. Această asistenţă se concentrează pe rezultate tangibile pentru cetăţeni, de aceea acţiunile vor fi monitorizate şi evaluate sistematic”, a declarat Peter Michalko.

Strategia Comună reprezintă rezultatul muncii colective a Delegaţiei UE în Republica Moldova, a Statelor Membre ale UE şi a Elveţiei şi este structurată în jurul a patru domenii largi de intervenţie: dezvoltarea economică şi oportunităţile de piaţă, inclusiv creşterea economică durabilă şi incluzivă, protecţia socială şi sănătatea, consolidarea instituţiilor şi buna guvernare, inclusiv statul de drept şi securitatea, conectivitate, eficienţă energetică, mediu şi schimbări climatice, mobilitatea şi contactele interumane, inclusiv sprijinul pentru obiectivele de referinţă privind liberalizarea vizelor şi educaţia, formarea şi cercetarea.

Există, de asemenea, trei priorităţi transversale: societatea civilă, egalitatea de gen şi comunicarea strategică.

„Este foarte important ca toţi actorii să fie implicaţi în procesul de reforme, inclusiv societatea civilă. Organizaţiile societăţii civile au un rol extrem de important în dezvoltarea politicilor şi monitorizarea lor. Acest lucru implică îmbunătăţirea cadrului legislativ, astfel ca organizaţiile societăţii civile să beneficieze de un acces mai bun la sursele financiare”, a spus şi ambasadoarea Suediei în RM, Signe Burgstaller.

În Republica Moldova sunt prezenţi 18 donatori europeni care acordă majoritatea asistenţei disponibile în ţară. Cu sprijinul UE, în ţara noastră sunt implementate 76 de programe cu un buget total de aproximativ 378,6 milioane de euro.