Un proiect de hotărâre în acest sens a fost aprobat astăzi de Guvern. Documentul modifică Regulamentul cu privire la modul de aplicare a Convenţiei vamale relativ la transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR. 

Modificările au fost operate pentru a le permite agenţilor economici care desfăşoară tranzacţii internaţionale de comerţ să transporte mărfuri cu o valoare mai mare, garantându-se, totodată, achitarea drepturilor de import aferente, în cazul încălcării legislaţiei vamale.