În opinia specialiştilor Ministerului Economiei şi Infrastructurii, această situaţie a fost condiţionată de majorarea cererii externe, în condiţiile în care creşterea economiei globale a fost peste aşteptări. De asemenea, unul dintre factorii principali ce a influenţat comerţul exterior a fost evoluţia pozitivă a sectorului agricol în anii 2016-2017.

Din totalul mărfurilor exportate, 67,7% constituie mărfuri autohtone, iar restul – 32,3% reexport. Exporturile spre ţările Uniunii Europene deţin o cotă de 65,9% din totalul de exporturi, iar cele spre ţările CSI – 19,1%, restul constituie exporturi în alte ţări, inclusiv Turcia – 4,3%, Elveţia – 1,8%, China – 0,8% etc.

Anul trecut, cea mai mare influenţă asupra creşterii exportului au avut-o exportul de legume şi fructe – creştere cu circa 46,1%, în comparaţie cu ianuarie-decembrie 2016.

De asemenea, au înregistrat creşteri şi exporturile de maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora – cu 37,1%, seminţe şi fructe oleaginoase – cu 19,5%, îmbrăcăminte şi accesorii – cu 14%, cereale şi preparate pe bază de cereale – cu 15,2%, băuturi – cu 15,6%, produse medicinale şi farmaceutice – cu 28,1%, alte echipamente de transport – creştere de 28,5 ori etc.

Valoarea mărfurilor importate pe parcursul anului 2017 s-a majorat cu peste 20% - circa 811 milioane de dolari, faţă de aceeaşi perioadă din anul 2016. Creşterea importurilor a fost condiţionată de majorarea cererii interne, alimentată de creşterea reală a salariului, creşterea remitenţelor de peste hotare, precum şi de aprecierea monedei naţionale. Importurile de mărfuri din ţările Uniunii Europene deţin o cotă de 49,4% din totalul de importuri, iar cele din ţările CSI – 25%, restul constituie importul din alte ţări, inclusiv China – 10,5%, Turcia – 6,3%, Statele Unite ale Americii – 1,5% etc.

Pe parcursul anului 2017, cea mai mare influenţă asupra creşterii importului au avut-o importul de petrol, produse petroliere şi produse înrudite – creştere cu circa 26,9%, energie electrică – de 224,8 ori, maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora – cu 20,4%, vehicule rutiere – cu 24%, produse medicinale şi farmaceutice – cu 18,8% etc.