Astfel, printre funcţiile vacante nesolicitate de şomeri, în 2017, se numără inginer constructor, inginer electric, asistent medical, designer grafic şi multimedia, proiectant de software, specialist în reţele de calculatoare.

Documentul are scopul de a suplini cererea pentru ocupaţiile la care se atestă un deficit al forţei de muncă autohtonă.

Străinii care vor depune actele în baza Listei ocupaţiilor prioritare vor fi scutiţi de obţinerea permisului de muncă. Aceştia vor activa în baza permisului de şedere provizorie în scop de muncă, pe perioada de  un an, cu posibilitatea prelungirii acestui drept.

Ocupaţiile incluse în Listă au fost stabilite în baza datelor înregistrate la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în anul 2017, privind bilanţul dintre cerere şi ofertă.

Astfel pentru fiecare ocupaţie prioritară, au fost înregistrate peste 100 de locuri vacante la ANOFM, iar solicitarea de suplinire nu a putut fi satisfăcută în termen de o lună.