De menţionat că termenul limită de achitare a impozitului pe avere a fost data de 25 decembrie.

Conform prevederilor Titlului VI1 din Codul fiscal al RM, „persoanele fizice ce, potrivit datelor reflectate în registrul bunurilor imobile la situaţia din 1 noiembrie 2017, au fost înregistrate în calitate de proprietari ai obiectelor impunerii – bunurilor imobiliare cu destinaţie locativă, inclusiv căsuţele de vacanţă (cu excepţia terenurilor), precum şi cotele-părţi, a căror totalitate este estimată la valoarea 1,5 milioane lei şi mai mult, iar suprafaţa totală constituie 120 m2 şi mai mult, sunt calificate drept subiecţi  ai impunerii cu impozitul pe avere”.

Baza impozabilă a obiectelor impunerii constituie valoarea estimată a acestor bunuri, apreciată de către organele cadastrale teritoriale, faţă de care se aplică impozitul pe avere, la cota de 0,8%.

În total, în Republica Moldova sunt înregistraţi 2.287 de subiecţi ai impunerii cu impozitul de avere, care corespund criteriilor stabilite la situaţia din 1 noiembrie 2017.

Dintre aceştia:

- 2075 sau 90,7% din numărul total;
- în raza mun. Chişinău - 67 sau 2,9%
- în raza zonei de Nord a ţării - 124 sau 5,5 % – în raza de deservire a DGAF Centru;
- 21 sau 0,9% - în raza de deservire a DGAF Sud.

Suma cea mai mare a impozitului pe avere calculat pentru anul 2017 a constituit  107.583,87 lei şi a fost achitată în termenul stabilit de legislaţie. 

Persoanelor care nu au achitat obligaţiile fiscale aferente impozitului pe avere în termenul prevăzut de legislaţie le vor fi aplicate majorări de întârziere (penalitate, pentru fiecare zi de întârziere), pentru perioada care începe după scadenţa impozitului şi care se încheie în ziua plăţii efective inclusiv (conform prevederilor art.228 din Codul fiscal).