Potrivit proiectului, în perioada 2015-2017, Moldtelecom a înregistrat o diminuare a cifrei de afaceri pe piaţa de telefonie fixă, fiind determinată de scăderea vânzărilor cu circa 11%.  

„Una din problemele majore cu care se confruntă Moldtelecom pe parcursul mai multor ani este problema aplicării tarifelor pentru telefonie fixă sub nivelul costurilor reale, ce generează cheltuieli neacoperite. Veniturile de la telefonia fixă acoperă doar 52,7 la sută din costurile suportate pentru furnizarea acestor servicii”, se spune în nota informativă a proiectului.

Totodată, traficul de interconectări fixe pe parcursul ultimilor ani înregistrează un trend de diminuare care va persista şi în viitor, spune autorul. În 2017 venitul tarifar aferent serviciului de telefonie fixă s-a diminuat cu circa 10%, iar a celui aferent interconectărilor cu circa 8%.

„Pe piaţa de comunicaţii electronice activează peste 500 de furnizori, iar unii din ei, dispun de o capacitate financiară avansată, inclusiv pentru investirea în dezvoltarea serviciilor proprii de telecomunicaţii. Pentru a asigura calitatea înaltă a serviciilor de comunicaţii electronice prestate şi menţinerea poziţiei pe piaţă, Moldtelecom anual trebuie să investească mijloace financiare considerabile pentru dezvoltarea serviciilor pe baza tehnologiilor de ultima generaţie, termenul de recuperare a investiţiilor fiind de circa 5–8 ani”, îşi argumentează iniţiativa Vitalie Iurcu, care anterior a fost director al companiei.

Proiectul de hotărâre urmează să fie aprobat de Guvern.