Într-o analiză publicată astăzi, Centrul Analitic Independent Expert-Grup menţionează că bugetul Poliţiei a crescut continuu în termeni nominali şi reali, chiar şi în anii de criză economică. 

Astfel, în perioada 2000 – 2015 cheltuielile bugetului public pentru Poliţie au crescut în termeni nominali de 10 ori de la 155 de milioane de lei la 1,5 miliarde de lei, iar în termeni reali de 3 ori.

În pofida acestei creşteri, aparent impresionante, ponderea cheltuielilor pentru Poliţie ca pondere din Produsul Intern Brut a fost aproape constantă de circa 1,2 – 1,4%, cifră comparabilă cu valorile înregistrare în ţările Europei Centrale şi de Est, susţine autorul studiului, Iurie Morcotîlo.

De cealaltă parte, deşi sunt alocate sume impresionante pentru activitatea poliţiei, conform Indicelui Global al Securităţii Interne şi Poliţiei, Republica Moldova se clasează pe locul 78 din 127 de ţări ale lumii, chiar dacă a demarat începând cu 2010 un vast proces de reformă organizaţională şi instituţională a Ministerului Afacerilor Interne.

Potrivit autorului, reformarea lentă a ministerului, dar şi a sectorului justiţiei este una dintre cauzele care plafonează poziţia Republicii Moldova în clasamentul mondial.

Comparabilitatea cheltuielilor destinate Poliţiei în Republica Moldova şi în ţările din Europa Centrală şi de Est presupune şi un număr similar de poliţişti angajaţi în serviciu. Astfel, în perioada 2004 – 2014, numărul de poliţişti raportaţi la 100 mii de locuitori în Republica Moldova a fost aproximativ egal cu valoarea medie atestată în ţările din Europa Centrală şi de Est.

De exemplu, în anul 2014, în Republica Moldova la 100 mii locuitori reveneau 369 de poliţişti, iar media în Europa Centrală şi de Est era de 335 de poliţişti.

Creşterea cheltuielilor destinate Poliţiei în termeni reali pe parcursul ultimului deceniu a dus la o anumită îmbunătăţirea a situaţiei criminogene, deşi nu pe toate categoriile de infracţiuni.

„Tendinţele contradictorii în domeniul combaterii criminalităţii vorbesc despre mersul lent de reformare a Ministerului Afacerilor Interne din ultimii ani – o reformă imperativă pentru îmbunătăţirea capacităţilor şi eficacităţii sistemului de securitate şi odine publică”, a declarat specialiştii de la Expert-Grup.

Astfel că au scăzut semnificativ numărul omorurilor de la 11,3 cazuri la 100 mii de locuitori în anul 2000 la 6,5 cazuri în 2016, în schimb, s-au majorat numărul cazurile infracţiunilor mai puţin grave. În perioada de după reformă, rata de omoruri s-a diminuat doar cu 20%, daca este luat în calcul efectul demografic, iar în perioada precedentă această diminuare a fost de 26%.