Conform Acordului, Corporaţia Internaţională Financiară va oferi ţării noastre asistenţă tehnică în valoare de 3,2 milioane de dolari SUA, în timp ce contribuţia Guvernului va fi de 160 de mii de dolari SUA, iar a Ministerului Economiei şi Infrastructurii de 100 de mii de dolari SUA.

 Conform Acordului, organizaţia internaţională va oferi Republicii Moldova servicii de consultanţă pe trei domenii prioritare, şi anume: ameliorarea mediului de afaceri, consolidarea  accesului la piaţă, cu accent pe sectorul agroindustrial, precum şi sporirea nivelului de protejare a investiţiilor.
 
Astfel, suportul oferit se va concentra pe îmbunătăţirea cadrului administrativ şi instituţional, analiza şi revizuirea cadrului legislativ şi normativ, pe acordarea de asistenţă în procesul de elaborare a documentelor de politici şi a strategiilor de dezvoltare.
 
Republica Moldova a devenit membru al Corporaţiei Internaţionale Financiare la data de 10 martie 1995.