Într-un raport pentru luna iulie 2017, privind implementarea planului de acţiuni pentru reabilitarea drumului R6 M1 – Ialoveni, sunt expuse acţiunile Beneficiarului, Inginerului Supervizor şi Antreprenorului. În document acţiunile realizate sunt marcate cu culoarea verde, şi respectiv, acţiunille nerealizate - în culoarea roşie, scrie Mold-Street.

Promisiuni neonorate

Potrivit ASD, în cazul contractului RSP/W6/05 ”Reabilitarea drumului R6 M1 – Ialoveni”, antreprenorul SK-13 Patstroy JSC (Bulgaria), a încălcat prevederile Planului semnat pe 3 martie 2017 privind:

• aprobarea auditului siguranţei rutiere;
• prezentarea programului de lucrări revizuit;
• aprobarea sectorului experimental pentru stratul de balast, ciment stabilizat, macadam înrobat, binder şi stratului de uzură;
• asigurarea materialului în stoc;
• aprobarea reţetei pentru stratul de beton asfaltic şi macadam înrobat;
• mobilizarea echipamentului, laboratorului şi staţiei de asfalt;
• măsurile de suport a excavaţiei de pe km 2+730;
• progresul lucrărilor pe şantier.

Administraţia de Stat a Drumurilor susţine că cele relatate, demonstrează că antreprenorul SK-13 Patstroy JSC nu-şi onorează  "angajamentele asumate în Planul de Acţiuni pentru ameliorarea situaţiei şantierului, semnat cu întreprinderea de stat pe 3 martie 2017, şi în mod repetat, scoate în evidenţă incapacitatea antreprenorului de a respecta prevederile contractuale privind reabilitarea drumului naţional R6 M1 – Ialoveni, cu o lungime de 6,55 kilometri".

Contract de 200 de milioane

În conformitate cu documentul semnat, Patstroy JSC îşi asuma responsabilitatea ca până în decembrie 2017, să finalizeze toate lucrările de reabilitare pe acest sector de drum. În document au fost incluse măsurile care vor fi intreprinse lunar de antreprenor, inginer şi beneficiar, şi care vor fi supuse unei monitorizări publice.

Anterior fosta administraţie a Ministerului Transporturilor avertiza că fără o infuzie masivă de lichidităţi din partea companiei, Planul semnat nu va putea fi implementat, iar în acest caz contractul va fi reziliat imediat.

Aminitim că încă pe 18 septembrie 2015 a fost semnat contractul de reabilitare a drumului naţional R6 M1-Ialoveni, pe o lungime de 6,55 kilometri. Finalizarea lucrărilor a fost preconizată pentru ianuarie 2018.

Valoarea contractului este de circa nouă milioane de euro, ce provin din credite alocate de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. 

Ministerul a semnat anterior planuri de măsuri şi cu alte companii a căror contracte sunt în întârziere. Compania bulgară era unica a cărei contract nu este în întârziere, dar pentru care s-a decis aplicarea aceleiaşi abordări de monitorizare publică a implementării, ca şi în cazul companiile de construcţii cu contractele de lucru cu termen depăşit.

Amintim că încă în anul 2014, Ministerul Transporturilor a anunţat că a elaborat două concepte pentru construcţia şoselei de ocolire a municipiului Chişinău, care necesită o investiţie de 200-220 de milioane de euro, iar lucrările urmau a fi lansate în 2015 şi finalizate în 2017.

Unul din conceptele elaborate prevede construcţia unui drum cu patru benzi de circulaţie cu o lungime de 82 kilometri şi un cost de 220 de milioane de euro, iar cea de-a doua variantă – un traseu mai scurt, cu lungimea de 62 kilometri şi un cost de 200 de milioane de euro.

Conform conceptului, centura este divizată în şase sectoare, trei dintre care pe partea de sud-est a Chişinăului au fost incluse în planul de finanţare pentru 2015-2017 în cadrul programului de reabilitare a drumurilor naţionale. Până în prezent s-au efectuat doar 3% din lucrări, doar la un singur segment. Altfel spus şoseaua de centură promisă pentru anul 2017 de fostul ministru al Transporturilor Vasile Botnari nu va fi gata degrabă.

Mold-Street