Totodată, banca centrală a redus rata de bază aplicată la creditele overnight de la 11 la sută la 10,5 la sută anual, iar la depozitele overnight – de la 5 la sută la 4,5 la sută anual.

BNM a menţinut norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă la nivelul actual de 40 la sută din baza de calcul.

În acelaşi timp, se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă la nivelul actual de 14 la sută din baza de calcul.