Datele Ministerului Finanţelor arată sursele de creştere ale obligaţiilor externe. Astfel pe parcursul primelor şapte luni ale anului 2017, intrările de surse externe de finanţare au constituit 100,01 milioane de dolari, de trei ori mai mult ca în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Deprecierea dolarului a majorat datoria externă cu 94 de milioane de dolari

În acelaşi timp Guvernul a rambursat în această perioadă 32,8 milioane de dolari. În consecinţă finanţarea externă netă a atins o valoare pozitivă, constituind circa 67,3 milioane dolari.

Factorul ce a contribuit cel mai mult la creşterea datoriei a fost fluctuaţia ratei de schimb a dolarului american, adică deprecierea acestei monede faţă de alte valute. Astfel majorarea datoriei ca urmare a acestor evoluţii pe primelor şapte luni ale anului 2017, a atins valori pozitive şi a constituit 94,05 milioane de dolari SUA.

În lei soldul datoriei de stat externă s-a majorat cu doar 160 de milioane lei, adică cu aproape jumătate de procent şi a ajuns să constituie la 31 iulie -  29.43 miliarde de lei.

În aceeaşi perioadă datoria de stat internă s-a majorat cu aproximativ 17 milioane lei şi la situaţia din 31 iulie 2017 a constituit 21,54 miliarde lei.

Modificarea datoriei de stat interne s-a produs din contul majorării emisiunii VMS pe piaţa primară, menţionează Ministerul Finanţelor.

Datoria se va majora cu 10 miliarde lei

Autorităţile au estimat că în acest an datoria de stat se va majora cu circa 10 miliarde lei şi va ajunge la finele 2017 la aproximativ 60,8 miliarde lei. Astfel în acest an Moldova planifică să primească o asistenţă externă de 510,9 milioane dolari, din care două treimi sunt credite.

Cea mai semnificativă creştere ar urma să o înregistreze datoria de stat externă - cu circa o treime, până la 39,56 miliarde lei, în timp ce datoria de stat internă se va diminua cu peste 250 de milioane lei.

În consecinţă ponderea datoriei de stat în PIB ar putea ajunge la 42,6% la finele 2017, în timp ce acum constituie circa 35%.