Unele solicitări stau la primărie deja de jumătate de an. E cazul Regiei Transport Electric, iar altele sunt mai recente. 

Cine-i de vină?

Regia Transport Electric (RTE) susţinea încă în martie 2017 că din cauza scumpirii de aproape cinci ori a energiei electrice, dar şi reducerii numărului de călători ce nu beneficiază de abonamente sociale, costul real al unei călătorii este mai mare de 3,2 lei.

Astfel Regia solicită ca tariful pentru o călătorie cu troleibuzul să fie majorat cu 50%, până la 3 lei. 

În schimb Parcul Urban de Autobuze anunţă că din cauza preţului mic, întreprinderea nu se poate dezvolta şi nu poate achiziona alte unităţi de transport, în condiţiile în care majoritatea celor ce circulă termenul de exploatare depăşit.

În consecinţă solicită o majorare a călătoriei cu autobuzul până la 4 lei, iar după orele 9 până la 5 lei. 

Anual, pentru a menţine activitatea Regiei Transport Electric şi Parcului Urban de Autobuze, Primăria alocă peste 200 de milioane lei.

Tarifele nu au fost modificate din 2009

De menţionat că tarifele actuale, o călătorie cu troleibuzul - doi lei, şi, respectiv, o călătorie cu autobuzul - trei lei, au fost aprobate prin decizia CMC în septembrie 2009, iar tarifele pentru o călătorie cu microbuzul, care este de trei lei, a fost stabilit prin decizia CMC încă în iulie 2006.

Administraţia Capitalei a venit şi cu o precizare susţinând că cereri de majorare au depus şi 15 agenţi transportatori privaţi, dar şi administratori ai rutelor de transport public.

1) Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie a elaborat un proiect de decizie cu privire la majorarea tarifelor pentru călătoria în transportul public din raza municipiului Chişinău, care a fost înaintat spre examinare Consiliului municipal Chişinău, conform procedurii legale.

2) În perioada următoare, pe parcursul lunii septembrie, Primăria Chişinău va iniţia discuţii publice pe marginea subiectului respectiv, cu invitarea consilierilor municipali, experţilor în domeniu şi reprezentanţilor societăţii civile. În cadrul discuţiilor publice vor fi invitaţi, de asemenea, operatorii municipali şi privaţi din domeniul transportului pentru a prezenta situaţia economico-financiară a întreprinderilor şi a argumenta necesitatea aprobării noilor tarife.

3) Abia în urma discuţiilor publice, după ce vom avea punctul de vedere al subdiviziunilor din cadrul administraţiei locale, reieşind din avizele comisiilor de specialitate ale CMC şi, nu în ultimul rând, în dependenţă de consultările cu fracţiunile din cadrul CMC pe marginea acestui subiect, executivul local va lua o decizie dacă înaintează spre aprobare noile tarife pentru călătoria în transportul public în raza municipiului Chişinău, se arată într-un comunicat al municipalităţii.