În sfera bugetară, dar şi în sectorul economic, salariul mediu a constituit 4924 de lei, în creştere cu 13 la sută.

De cea mai mare creştere salarială, de 22 la sută, au beneficiat angajaţii din sănătate şi asistenţă socială. Câştigurile din aceste domenii s-au cifrat la circa 5 700 de lei.

Totodată, cea mai mică creştere salarială, de 4,4% s-a înregistrat în sectoarele financiar şi cel de asigurări. Angajaţii din aceste domenii au salarii de peste 10.500 de lei.

Cele mai mari salarii se atestă în domeniul informaţii şi comunicaţii. În trimestrul II, retribuţiile din acest sector au crescut cu peste 14 la sută, până la 12.500 de lei. 

De cealaltă parte, cele mai mici salarii sunt ridicate de angajaţii din agricultură, silvicultură şi pescuit, activităţi de cazare, alimentaţie publică şi învăţământ. Salariile nominale brute ale acestora au fost între 3500 şi 4500 de lei.