Ce se întâmplă la principalele trei bănci din Moldova: Acţionari blocaţi, tranzacţii cu persoane afiliate, audit confidenţial

Ce se întâmplă la principalele trei bănci din Moldova: Acţionari blocaţi, tranzacţii cu persoane afiliate, audit confidenţial
Sursa: www.mold-street.com Foto: thebalance.com 02.08.2017 07:37
Banca Naţională a Moldovei (BNM) prezintă un raport privind situaţia la cele mai mari trei bănci din ţară aflate deja de doi ani şi ceva sub supraveghere intensivă şi sub regimul de intervenţie timpurie. Aceste trei bănci deţin 65% din totalul activelor sectorului bancar şi de situaţia de la ele depinde stabilitatea sistemului bancar şi securitatea financiară a ţării, scrie Mold-Street.

Doi ani în urmă, pe 11 iunie 2015, urmare a constatării unor indici ce ţin de structura netransparentă a acţionarilor şi angajarea în operaţiuni de creditare cu risc sporit, BNM, a instituit procedura de supraveghere specială asupra trei bănci - Moldova-Agroindbank (MAIB), Victoriabank (VICB) şi Moldindconbank (MICB).

Ulterior, în legătură cu modificările în legislaţie, supravegherea specială a fost substituită cu supravegherea intensivă, iar, pe 20 octombrie 2016, la Moldindconbank regimul de supraveghere intensivă a fost schimbat în regim de intervenţie timpurie. 

Audit şi diagnostic confidenţial

În iunie 2015, BNM a prescris băncilor vizate efectuarea unui studiu de diagnostic de către o companie de audit. Drept rezultat al studiilor de diagnostic, în iunie 2016, BNM a adoptat decizii privind prescrierea întocmirii Planurilor de acţiuni de remediere la MAIB şi VICB, obligând băncile să înlăture toate neajunsurile identificate până la sfârşitul anului 2016.

În acest scop, băncile au întreprins un şir de măsuri în vederea îmbunătăţirii domeniilor de bază ale activităţii, şi anume: monitorizarea acţionarilor şi a persoanelor afiliate băncii, guvernanţa corporativă, activitatea de creditare, managementul riscurilor, domeniul prevenirii spălării banilor, domeniul IT şi altele.

În cadrul controalelor pe teren efectuate în trimestrul I 2017 la MAIB şi VICB a fost verificată îndeplinirea Planurilor de măsuri cu privire la înlăturarea neajunsurilor constatate în cadrul studiilor de diagnostic, care au rămas confidenţiale, dar acţiunile BNM denotă că băncile nu s-au conformat, iar acţionarii şi conducerea au fost sancţionaţi.

Tranzacţii cu persoane afiliate

Totuşi ca urmare a controalelor, BNM a adoptat unele decizii privind cele trei bănci.

Astfel în iunie 2017, pentru identificarea tranzacţiilor încheiate cu persoanele afiliate Agroindbank, Victoriabank şi Moldindconbank, acestora le-a fost prescrisă asigurarea efectuării concursului şi selectarea unei companii de audit independente.

Beneficiarul rapoartelor privind identificarea tranzacţiilor încheiate cu persoanele afiliate de către băncile menţionate este BNM, care după un concurs a selectat de comun acord societatea de audit care va identifica tranzacţiile încheiate cu persoanele afiliate băncilor, iar rezultatele studiilor preliminare se preconizează a fi finalizate până la sfârşitul lunii august 2017.

Agroindbank: şefi sancţionaţi, iar 41% de acţiuni aşteaptă cumpărătorul

Referitor la constatarea de către BNM a două grupuri de acţionari ai MAIB care au acţionat concertat şi au achiziţionat o cotă substanţială în capitalul social al băncii în mărime de 43.1%, fără a dispune de permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale, aceştia urmau să înstrăineze în termen de trei luni acţiunile achiziţionate. 

Termenul a expirat încă un an şi ceva în urmă. Deoarece acţiunile menţionate nu au fost înstrăinate în termenele stabilite, acestea au fost anulate şi emise altele noi. Astfel, la Bursa de Valori a Moldovei au fost expuse la vânzare până în iunie 2017 două pachete unice de acţiuni. La 20 iunie 2017, Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) a prelungit încă cu 6 luni termenul de expunere la vânzare a acţiunilor nou emise de bancă.

BNM continuă să susţină că mai mulţi potenţiali investitori sunt interesaţi în procurarea acestor pachete de acţiuni.

Pe parcursul trimestrului I 2017, a fost desfăşurat un control complex la MAIB în cadrul căruia a fost verificată inclusiv şi realizarea Planului de măsuri cu privire la înlăturarea neajunsurilor constatate în cadrul studiilor de diagnostic. Pe 29 iunie 2017, Comitetul executiv al BNM a aprobat Hotărârea cu privire la rezultatele controlului complex, prin care au fost sancţionaţi cu avertisment şi amendă şase membri ai Comitetului de conducere al MAIB, iar membrii Consiliului băncii au fost sancţionaţi cu avertisment.
 
Sancţiunile au fost aplicate urmare a constatării unor încălcări ale prevederilor Legii instituţiilor financiare şi ale actelor normative ale BNM, care se referă, în principal, la nerespectarea de către bancă a cerinţelor prudenţiale specifice activităţii de creditare, concentrarea riscurilor, clasificarea activelor etc.

De asemenea, Banca Naţională a prescris Consiliului şi Comitetului de conducere MAIB să îmbunătăţească sistemul de control intern aferent activităţii de creditare, guvernarea corporativă în cadrul băncii, precum şi să elaboreze şi să pună în aplicare un plan de acţiuni cu privire la înlăturarea neajunsurilor depistate în cadrul controlului complex pe teren efectuat la bancă.

Victoriabank: acţionarul principal nu a trecut evaluarea BNM

În cadrul supravegherii intensive a VICB, BNM acordă o atenţie sporită transparenţei acţionarilor şi clasificării activelor.

În acest scop, BNM a iniţiat procedura de evaluare a acţionarilor ce deţin cote substanţiale în capitalul VICB. şi în martie 2017, au fost aplicate sancţiuni sub formă de amendă unor deţinători de cote în capitalul social al băncii find vorba de firma Insidown din Cipru al cărei beneficiar ar fi milionarul rus Lobanov.

În trimestrul I 2017, a fost finalizat controlul complex asupra activităţii băncii, iar Comitetul executiv al BNM urmează în viitorul apropiat să aprobe Hotărârea cu privire la rezultatele controlului.

Moldindconbank: riscuri şi angajamente

Actualmente Moldindconbank este supravegheată în cadrul regimului de intervenţie timpurie, aplicat din 20 octombrie 2016, ca urmare a constatării activităţii concertate a unui grup de persoane care a achiziţionat şi deţine o cotă substanţială în capitalul social al băncii în mărime de 63.89%, fără permisiunea prealabilă scrisă a BNM.

BNM a desemnat administratori temporari ai Moldindconbank şi a dispus băncii efectuarea evaluării activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii de către o companie de audit. Ulterior, prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM din 13.04.2017, s-a dispus actualizarea evaluării menţionate şi prezentarea raportului final către BNM. Raportul de evaluare final urmează a fi prezentat BNM în viitorul apropiat.

De asemenea, ca rezultat al controalelor pe teren efectuate pe parcursul anului precedent la MICB, Comitetul executiv al BNM a decis, pe 13 aprilie 2017, aplicarea sancţiunilor sub forma de amendă faţă de 11 foşti administratori ai Moldindconbank.

De asemenea, Banca Naţională a obligat Moldindconbank. să formeze provizioane şi reduceri adiţionale pentru o serie de active şi angajamente condiţionale ale băncii, să consolideze managementul riscului de credit şi al lichidităţii, să asigure menţinerea indicatorului suficienţei capitalului ponderat la risc mai mare de 20%, să revadă actele normative interne ale băncii în vederea perfecţionării acestora, etc.

În perioada aprilie 2017 – iunie 2017, a fost desfăşurat controlul complex asupra activităţii băncii. La moment se perfectează raportul preliminar privind rezultatele controlului complex.

Ştiri similare

ULTIMELE ŞTIRI