O nouă surpriză fiscală: Cota zero la TVA ar putea fi anulată

O nouă surpriză fiscală: Cota zero la TVA ar putea fi anulată
Sursa: www.mold-street.com Foto: mold-street.md 08.07.2017 09:19
Proiectul Politicii fiscale şi vamale pentru 2018 elaborat de Ministerul Finanţelor prevede armonizarea legislaţiei fiscale în partea ce ţine de TVA şi accize la directivele Europene, în conformitate cu calendarul stabilit (redefinirea noţiunilor, locul prestării serviciilor, etc.) 

Astfel Ministerul Finanţelor propune ca până pe 1 septembrie 2017 să fie revizuite şi examinate normele ce ţin de obiectul şi sfera de aplicare a TVA, operaţiunile care cad sub incidenţa TVA (baza impozabilă), faptul generator şi exigibilitatea TVA, revizuirea şi introducerea noţiunilor noi (deducerea TVA, scutire de TVA cu drept de deducere etc.).

Totodată până pe 1 septembrie 2019 urmează a fi analizate scutirile de TVA aferente importului/livrărilor de mărfuri şi servicii. 

Rata zero TVA contravine directivelor UE

Ministerul Finanţelor susţine că în cadrul examinării prevederilor legislaţiei fiscale şi a Directivelor UE, în ceea ce priveşte TVA, deja s-a constatat că în Moldova:

a) cota standard (20%) se află în limitele admise de Directiva 2006/112/CE;
b) existenţa ratei zero este împotriva acestei directive, fiind necesar a fi luate măsuri în anumite domenii pentru armonizare;
c) scutirile de TVA depăşesc nivelul permis;
d) pragul minim pentru ca o entitate să devină plătitoare de TVA urmează a fi examinată în contextul majorării acesteia;
e) inexistenţa unor cerinţe administrative privind sistemul fiscal al TVA.

În aceste condiţii deja în acest an urmează a fi examinate şi adoptate modificări în Codul Fiscal Titlul III privind taxa pe valoarea adăugată.

De restituirea TVA vor beneficia şi producătorii de lapte

Astfel se propune acordarea dreptului de restituire a TVA pentru întreprinderile ce produc lapte nesupus unui tratament termic corespunzător şi destinat consumului direct sau prelucrării ulterioare. Prin modificările respective producătorii autohtoni de lapte vor fi trataţi în mod egal cu procesatorii de lapte.

Totodată, se propune ca restituirea TVA aferente producţiei de pâine şi produse de panificaţie şi lapte şi produse lactate să se efectueze în limita de 12% din valoarea livrării ce se impozitează la cota redusă.

"Modificarea respectivă este condiţionată de raţionamentul economic prin care agentul economic care achită 8% la bugetul de stat pentru valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor de pîine şi produse de panificaţie şi lapte şi produse lactate, poate beneficia de restituirea TVA în limita diferenţei dintre cota standard şi cota redusă a TVA (20%-8%)", susţin autorii Politicii fiscale şi vamale pentru 2018.

Se propune excluderea dreptului de trecere în cont a sumei TVA aferent cheltuielilor efectuate pînă la momentul înregistrării şi legate de procurarea mijloacelor fixe cu destinaţie de producţie în agricultură, de construcţia şi reconstrucţia obiectelor cu destinaţie de producţie în agricultură, de crearea şi întreţinerea plantaţiilor tinere, de creşterea tineretului animal şi întreţinerea cirezilor.

Totodată în vederea excluderii interpretării duale, se propune reglementarea termenului de modificarea regimului fiscal, care presupune schimbarea printr-un act legislativ regimul de impozitare din scutit în impozabil sau invers, sau schimbarea destinaţiei utilizării mărfurilor pentru efectuarea livrărilor impozabile sau scutite.

În scopul evitării situaţiilor în care agenţii economici sunt obligaţi să depună Declaraţii fiscale privind TVA corectate condiţionate de deducerea sumei TVA aferentă facturii fiscale recepţionate cu întîrziere, se propune acordarea dreptului agentului economic la deducerea sumei TVA în perioada fiscală în care a fost recepţiontă efectiv factura fiscală, indiferent de perioada fiscală în care a fost eliberată factura fiscală.

Scutire de TVA la serviciile de transport în portul Giurgiuleşti

În vederea îmbunătăţirii climatului investiţional şi reducerii costurilor de transport aferent mărfurilor destinate exportului, se propune acordarea scutirii de TVA pentru serviciile de transport livrate în Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti şi Aeroportul Internaţional Liber Mărculeşti din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi a celor livrate de către rezidenţii diferitor zone economice libere Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti, Aeroportului Internaţional Liber Mărculeşti unul altuia.

În vederea armonizării la practicile internaţionale se propune aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere la aprovizionarea cu combustibil şi mărfuri a navelor sub pavilion moldovenesc care sunt implicate în transport internaţional. 

La aplicarea facilităţilor fiscale aferent proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională, se propune ca în cazul în care mărfurile, serviciile destinate realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi/sau investiţională sunt finanţate în mărime 60% din sursele donatorului, atunci scutirea de TVA cu drept de deducere, accize, taxă vamală şi taxa pentru efectuarea procedurilor vamale se aplică integral pentru toată valoarea investiţiei.

În cazul în care mărfurile, serviciile destinate realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi/sau investiţională sunt finanţate în mărime de mai puţin de 60% din sursele donatorului, atunci scutirea de TVA cu drept de deducere, accize, taxă vamală şi taxa pentru efectuarea procedurilor vamale se aplică proporţional contribuţiei donatorului.

De asemenea proiectul prevede aplicarea principiilor generale de înregistrare în calitate de plătitor al TVA în cazul prestării serviciile de către instituţiile medico-sanitare publice şi private. 

Potrivit Ministerului Finanţelor documentul ar urma să fie aprobat de Guvern şi Parlament până la finele acestui an.

Ştiri similare

ULTIMELE ŞTIRI