NOUTĂŢI în Codul Muncii: Noi reguli privind concediul de odihnă şi şomaj tehnic mai scurt

NOUTĂŢI în Codul Muncii: Noi reguli privind concediul de odihnă şi şomaj tehnic mai scurt
Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 06.07.2017 16:38
Angajatorii vor fi obligaţi să ofere salariaţilor în anul de muncă cel puţin 14 zile calendaristice din contul concediului de odihnă anual, partea rămasă urmând a-i fi acordată până la sfârşitul anului următor. Parlamentul a aprobat astăzi în prima lectură un set de modificări şi completări la Codul Muncii.

Potrivit noilor prevederi, în cazuri excepţionale, dacă acordarea integrală a concediului de odihnă anual salariatului poate să se răsfrângă negativ asupra bunei funcţionări a unităţii, o parte din concediu, cu consimţământul scris al salariatului, poate fi amânată pe anul de muncă următor.

De asemenea, completările prevăd garanţii în caz de reorganizare a unităţii, schimbare a tipului de proprietate sau a proprietarului acesteia, precum şi prevederi care nu admit un tratament mai puţin favorabil al salariaţilor cu timp de muncă parţial faţă de salariaţii cu normă întreagă.  

Alte completări se referă la lucrările la care este interzisă utilizarea muncii unor categorii de femei. Astfel, este interzisă utilizarea muncii femeilor gravide, a femeilor care au născut de curând şi a celor care alăptează la lucrări subterane în mine, precum şi în orice alte activităţi care prezintă riscuri pentru securitatea sau sănătatea lor, ori pot avea repercusiuni asupra sarcinii sau alăptării. În cazul apariţiei anumitor riscuri angajatorul va lua măsurile necesare pentru ca, printr-o modificare temporară a condiţiilor de muncă, să excludă influenţa factorilor de risc asupra acestora.

La fel, a fost micşorată durata şomajului tehnic de la 6 luni la 4 luni în decursul unui an calendaristic. Totodată, în perioada şomajului tehnic, salariaţii vor beneficia de o indemnizaţie ce nu poate fi mai mică de 50 la sută din salariul lor de bază, faţă de 75% cât este în prezent.

Alte completări prevăd că suspendarea contractului individual de muncă şi reluarea activităţii de muncă se face prin ordinul angajatorului, care se aduce la cunoştinţa salariatului, contra semnătură, cel târziu la data suspendării contractului individual de muncă sau a reluării activităţii de muncă.

Totodată, salariaţii care s-au înmatriculat din proprie iniţiativă în instituţiile de învăţământ superior sau mediu de specialitate, la secţiile serale şi fără frecvenţă şi care învaţă cu succes li se pot acorda anumite garanţii şi compensaţii în modul prevăzut de contractul colectiv sau de cel individual de muncă.

Pentru a deveni lege, proiectul urmează să fie votat şi în lectura a doua.

Ştiri similare

ULTIMELE ŞTIRI