Plan de acţiuni de 1,2 miliarde de lei pentru sporirea nivelului de ocupare a forţei de muncă în RM

Plan de acţiuni de 1,2 miliarde de lei pentru sporirea nivelului de ocupare a forţei de muncă în RM
Sursa: jurnal.md Foto: ies.org.ro 04.07.2017 15:49
Planul naţional de acţiuni pe anul 2017 pentru implementarea Strategiei naţionale privind ocuparea forţei de muncă 2017-2021 a fost aprobat astăzi de Guvern. Documentul pentru care sunt necesare 1,2 miliarde de lei prevede o serie de măsuri pentru sporirea nivelului de ocupare a forţei de muncă.
 
Potrivit Ministerului Muncii, acţiunile sunt focusate pe realizarea celor patru obiective ale Strategiei naţionale de ocupare a forţei de muncă: crearea oportunităţilor de angajare formală, non-discriminatorie şi productivă, dezvoltarea capitalului uman pentru şanse sporite de angajare, o mai bună guvernare a pieţei muncii, valorificarea potenţialului migraţiei pentru o dezvoltare durabilă.
 
În particular, este urmărită dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, extinderea reţelei de parcuri industriale şi a celei de zone economice libere, astfel încât acesta să ofere mai multe locuri de muncă, în special în zonele rurale. În ceea ce priveşte consolidarea legăturii dintre piaţa muncii şi sistemul de formare profesională din Republica Moldova, vor fi promovate parteneriate active „şcoală-întreprindere”, vor fi dezvoltate servicii de ghidare în carieră şi susţinute activităţile de voluntariat.
 
De asemenea, vor fi fortificate capacităţile autorităţilor de profil, inclusiv cele de cercetare şi prognozare pe piaţa muncii, dar şi realizate campanii de informare privind efectele muncii nedeclarate.
 
Referitor la migraţia forţei de muncă, va fi consolidat cadrul instituţional şi legislativ necesar gestionării acestui fenomen şi vor fi diversificate oportunităţile de angajare legală a lucrătorilor străini.
 
Pe parcursul anului 2016, din totalul de 50 de mii de şomeri înregistraţi la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 17,6 mii au fost plasaţi în câmpul muncii, în timp ce numărul locurilor vacante înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă a constituit 44,6 mii. Rata şomajului în anul 2016 la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 4,2%, fără modificări semnificative faţă de anul precedent.
 
 

Ştiri similare

ULTIMELE ŞTIRI