Banca Mondială a lansat nouă Strategie de parteneriat cu Republica Moldova

Banca Mondială a lansat nouă Strategie de parteneriat cu Republica Moldova
Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 28.07.2017 15:19
Consiliul directorilor executivi al Grupului Bănca Mondială au aprobat astăzi Cadrul de parteneriat cu Republica Moldova pentru perioada 2018-2021, care va oferi sprijin pentru îmbunătăţirea guvernanţei economice şi a serviciilor publice, precum şi la dezvoltarea competenţelor.

Noua strategie va oferi asistenţă Republicii Moldova în tranziţia spre un model de creştere economică nou, mai durabil şi mai incluziv.

„Noul nostru parteneriat cu Moldova va viza abordarea problemelor de guvernanţă, care afectează performanţa şi responsabilizarea sectorului public, precum şi mediul de afaceri. Suplimentar, strategia noastră îşi propune să sporească implicarea cetăţenilor şi să identifice modalităţi de abordare a discrepanţelor de gen în cadrul operaţiunilor Grupului Băncii Mondiale, îmbunătăţind în acelaşi timp adaptarea, rezilienţa şi răspunsul la schimbările climatice” a declarat Satu Kahkonen, director regional al Băncii Mondiale pentru Belarus, Moldova şi Ucraina. 

Cei trei piloni principali ai Cadrului de parteneriat cu RM sunt:

Guvernanţa economică – Consolidarea supremaţiei legii şi responsabilizarea instituţiilor economice prin îmbunătăţirea calităţii şi implementarea reglementării climatului investiţional; consolidarea gestiunii activelor în sectorul public; şi sporirea guvernanţei şi a stabilităţii sectorului financiar.

Guvernanţa serviciilor – Îmbunătăţirea serviciilor publice prin sporirea eficienţei şi calităţii serviciilor publice selectate, precum şi favorizarea accesului mai incluziv la serviciile respective.

Dezvoltarea competenţelor – Sporirea relevanţei şi a calităţii învăţământului primar şi general secundar pentru a permite populaţiei să obţină şi să îmbunătăţească competenţele lor profesionale.

Cadrul de parteneriat prevede sprijin financiar din partea Grupului Bănca Mondială prin intermediul mai multor instrumente: finanţare de la Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (AID) / Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), Corporaţia Financiară Internaţională (CFI) şi garanţiile Agenţiei Multilaterale pentru Garantarea Investiţiilor (AMGI).

De la momentul aderării Republicii Moldova la Banca Mondială în 1992, peste un miliard de dolari SUA au fost alocaţi pentru mai mult de 60 de operaţiuni în ţară. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 9 proiecte active, totalul angajamentelor constituind 358,5 milioane de dolari SUA. Domeniile de sprijin includ reforma cadrului de reglementare şi dezvoltarea afacerilor, administrarea fiscală, educaţia, drumurile, asistenţa medicală, agricultura, adaptarea la schimbările climatice şi altele.

Portofoliul angajat al CFI în Moldova constituie 53,8 milioane de dolari SUA (50,9 milioane de dolari SUA scadente). Portofoliul angajat constă în 95 la sută împrumuturi şi 5 la sută capital propriu. Agenţia Multilaterală pentru Garantarea Investiţiilor a oferit garanţii în sumă de 95 milioane de solari SUA. Ambele instituţii sunt membre ale Grupului Bănca Mondială.

Ştiri similare

ULTIMELE ŞTIRI