Proiecte slabe şi lipsă de transparenţă în jurul Fondului Naţional de Dezvoltare Regională; Cum este cheltuit 1% din bugetul de stat

Proiecte slabe şi lipsă de transparenţă în jurul Fondului Naţional de Dezvoltare Regională; Cum este cheltuit 1% din bugetul de stat
Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 11.07.2017 14:26
Nerespectarea destinaţiei banilor, lipsa de transparenţă şi proiecte slabe. Sunt principalele neajunsuri din jurul Fondului Naţional de Dezvoltare Regională descoperite de Centrul Analitic Independent Expert-Grup. Este vorba circa 150 - 200 de milioane de lei anual sau aproximativ 1% din veniturile Bugetului de Stat.

Potrivit experţilor, dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova presupune şi o dezvoltare armonioasă a tuturor regiunilor. Pentru atingerea acestui obiectiv a fost creat cadrul instituţional de dezvoltare regională şi ca principala sursă de finanţare a acestui fond. Cu toate acestea, circa jumătate din proiectele implementate cu finanţarea din FNDR au fost mai curând de anvergură locală, dar nu regională. Astfel, destinaţia acestui Fond nu a fost respectată în totalitate.

Potrivit experţilor, eficienţa utilizării fondurilor publice la nivel regional este subminată de pregătirea slabă din punct de vedere conceptual a proiectelor şi a documentaţiei tehnice. Acest fapt duce la tergiversarea implementării acestora şi la costuri adiţionale. Pentru a spori calitatea proiectelor este imperativ de a lărgi cadrul participativ de elaborare a acestora, prin implicarea mai activă a mediului privat şi altor actori regionali şi naţionali.

Transparenţa este un alt neajuns esenţial al acestui fond, începând cu elaborarea cadrului naţional de politici, pregătirea proiectelor şi finalizând cu raportarea fondurilor publice destinate dezvoltării regionale.

Analiştii de la Expert Grup consideră că autorităţile responsabile de gestionarea Fondului şi entităţile de luare a deciziilor strategice nu au asigurat publicarea unui set critic de documente ce ar explica modul de utilizare a acestor bani, Acest fapt compromite transparenţa în cheltuirea banilor Fondului şi nu permite identificarea problemelor-cheie cu care se confruntă dezvoltarea regională din Republica Moldova.

Pentru a creşte eficienţa şi impactul investiţiilor din Fondul Naţional de Dezvoltare Regională este necesară modificarea paradigmei de dezvoltare regională, prin revizuirea cadrului actual de politici, spun experţii.

Aceştia recomandă acordarea unei atenţii mai mari asupra evaluării impactului proiectelor de dezvoltare regionale. Pentru a spori transparenţa în acest domeniu, se propune de extins prevederile privind transparenţa din Manualul operaţional privind modul de utilizare a mijloacelor FNDR, prin includerea elementelor de informare, consultare şi implicare.

De asemenea, este important ca Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor să asigure respectare principiilor de transparenţă în valorificare Fondului, au accentuat specialiştii de la Expert-Grup.

Ştiri similare

ULTIMELE ŞTIRI