Activitatea întreprinderilor de stat şi municipale, reglementată de o nouă lege

Activitatea întreprinderilor de stat şi municipale, reglementată de o nouă lege
Sursa: jurnal.md Foto: puccaclub.fr 10.07.2017 09:53
Administrarea întreprinderilor de stat şi a celor municipale va fi reglementată de o nouă lege. Documentul reglementează particularităţile fondării, funcţionării şi încetării activităţii întreprinderilor de stat şi municipale, modul de administrare a bunurilor transmise acestora, procedura de reorganizare sau dizolvare, componenţa, atribuţiile şi răspunderea organelor de conducere, tranzacţiile cu conflict de interese şi modul de dezvăluire a informaţiei de către întreprinderile vizate.

Printre noutăţile proiectului se numără fixarea unui plafon de minimum 5000 lei pentru capitalul social al întreprinderilor. De asemenea, se propune stabilirea unui regim juridic special, cu înregistrare distinctă în evidenţa contabilă, pentru bunurile publice şi cele cu destinaţie socială, astfel încât acestea să nu poată fi înstrăinate.

 Totodată, vor fi suplinite atribuţiile fondatorilor şi ale administratorilor întreprinderilor de stat/municipale.

 O altă propunere se referă la instituirea comisiilor de cenzori, care vor exercita semestrial controlul activităţii economico-financiare a întreprinderii, inclusiv al procedurilor de achiziţie.

Documentul include şi prevederi privind dizolvarea benevolă a întreprinderilor de stat/municipale. În acelaşi timp, se propune stabilirea unui termen limită de patru ani pentru reorganizarea întreprinderilor de stat/municipale în societăţi comerciale sau instituţii publice.

În 2016, autorităţile publice locale administrau 550 de întreprinderi municipale, iar autorităţile publice centrale – 250 de întreprinderi de stat.

Ştiri similare

ULTIMELE ŞTIRI