ULTIMA zi când proprietarii maşinilor cu numere străine pot beneficia de reducere la vămuire

ULTIMA zi când proprietarii maşinilor cu numere străine pot beneficia de reducere la vămuire
Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 30.06.2017 14:45
Proprietarii maşinilor înmatriculate în străinătate sau în regiunea transnistreană le pot înregistra doar până astăzi cu o reducere de 70 la sută.

De mâine, cei care nu şi-au înmatriculat automobilele vor avea dreptul să se afle pe teritoriul ţării nu mai mult de şase luni pe an, în timp ce circulaţia autoturismelor înmatriculate în regiunea transnistreană va fi interzisă.

Pentru plasarea în regim vamal de import a unităţilor de transport respective sunt solicitate următoarele acte:
- paşaportul tehnic al mijlocului de transport;
- documentul care confirmă dreptul de proprietate (contractul de vânzare-cumpărare, actul de donaţie, procura sau altele);
- certificatul care atestă achitarea taxei pentru folosirea drumurilor (vinieta), cu excepţia mijloacelor de transport auto cu plăcuţe cu număr de înmatriculare din unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului şi municipiul Bender.

Pentru vămuirea mijloacelor de transport auto cu numere de înmatriculare din unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului şi municipiul Bender este necesară completarea declaraţiei vamale şi a unei declaraţii scrise pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informaţiilor prezentate, cu anexarea documentelor confirmative, eliberate în unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului şi mun. Bender.

Prin derogare, circulaţia respectivelor autovehicule se permite doar în cazul în care acestea sunt în proprietatea agenţilor economici din unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului şi municipiul Bender şi dacă conducătorii de autovehicule sunt angajaţi ai acestora.

Ştiri similare

ULTIMELE ŞTIRI