Potrivit expertului Eugen Ghileţchi, una dintre evoluţiile importante în perioada monitorizată ţine de pregătirea sectorului pentru asumarea cerinţelor Basel III (principalii indicatori prudenţiali). Deşi trecerea la standardele Basel III are ca scop îmbunătăţirea cadrului de activitate şi a celui de supraveghere al sectorului bancar, din cauza numeroaselor carenţe sectorul rămâne expus mai multor riscuri.

Principalele carenţe ţin de reglementarea slabă a condiţiilor de emitere de către BNM a creditelor sub garanţia Guvernului pentru băncile aflate în dificultate, posibilitatea de demitere a membrilor organelor de conducere ale BNM cu majoritate simplă de deputaţi şi întârzierea reformării Comitetului Naţional de Stabilitate Financiară.

Pentru a evita unele situaţii de emitere a garanţiilor fără nicio acoperire sau un plan clar de utilizare a resurselor în viitor, Expert-Grup recomandă înăsprirea condiţiilor prin care Guvernul poate emite garanţii de stat pentru creditele acordate de către BNM băncilor aflate în dificultate.

La fel, se recomandă finalizarea reformei Comitetului Naţional de Stabilitate Financiară, în special prin clarificarea mandatul acestei entităţi.

Totodată, se impune transparentizarea întregului sectorului bancar, urmărind îndeaproape planul de acţiuni elaborat în coordonare cu FMI.

Astfel, este crucial ca până la finele lunii august 2017, toate băncile locale să realizeze exerciţiul de transparenţă a acţionariatului, ceea ce presupune identificarea beneficiarilor finali ai cotelor semnificative şi retragerea dreptului de a deţine aceste cote pentru acţionarii care nu corespund cerinţelor BNM.