Administraţiile publice locale de nivelul întâi şi al doilea, din raioanele afectate de îngheţ, trebuie să creeze comisii speciale care vor fi responsabile de recepţionarea, examinarea, verificarea, precum şi calcularea mărimii suportului financiar. 

Totodată, comisia va fi responsabilă de corectitudinea introducerii datelor şi emiterii deciziilor. Termenul de depunere a dosarului este de zece zile lucrătoare de la data creării comisiei speciale.

Suportul financiar va fi acordat producătorilor agricoli pentru culturile sămânţoase şi sâmburoase, nucifere şi arbuştii fructiferi, inclusiv căpşuni. Mărimea suportului financiar se va calcula în funcţie de suprafaţa afectată, gradul de afectare, preţul comparabil pentru anul 2015 şi recolta compromisă.

Amintim că în perioada 26-27 aprilie 2016, în unele raioane din nordul ţării, mai exact în Briceni, Donduşeni, Drochia, Glodeni, Ocniţa, Râşcani şi, parţial Soroca, au fost înregistrate temperaturi joase sub nivelul de rezistenţă biologică, care au provocat prejudicii considerabile sectorului agricol, în special recoltei de fructe.