Guvernul a aprobat astăzi un regulament în acest sens. Potrivit documentului, agricultorii pot depune personal sau prin intermediul reprezentantului împuternicit dosarul de solicitare a suportului financiar la comisia specială instituită în unitatea administrativ-teritorială de nivelul întâi, în a cărei rază se află plantaţia pomicolă afectată.

Din componenţa comisiei speciale vor face parte primarul localităţii, secretarul consiliului local, inginerul cadastral, contabilul primăriei şi un consilier local. Termenul de depunere a dosarului este de zece zile lucrătoare de la crearea comisiei speciale.

Mărimea suportului financiar se va calcula în funcţie de suprafaţa afectată, gradul de afectare, preţul comparabil pentru anul 2015, recolta compromisă şi contribuţia solicitantului la bugetul de stat.

Îndemnizaţiile vor fi acordate prin intermediul Agenţiei de Plăţi pentru Agricultură.

Solicitanţii care vor întruni criteriile de eligibilitate vor primi suport financiar din mijloacele disponibile în fondul de intervenţie al Guvernului. Totodată, cei care vor prezenta date cu caracter denaturat, vor fi incluşi în Lista de interdicţie a producătorilor agricoli a Agenţiei.

Amintim că în perioada 26-27 aprilie 2016, în unele raioane din nordul ţării, mai exact în Briceni, Donduşeni, Drochia, Glodeni, Ocniţa, Râşcani şi, parţial Soroca, au fost înregistrate temperaturi joase sub nivelul de rezistenţă biologică, care au provocat prejudicii considerabile sectorului agricol, în special recoltei de fructe.