De cealaltă parte, în perioada octombrie-decembrie 2016, primele plătite de către Moldindconbank angajaţilor săi au crescut, chiar dacă profitabilitatea băncii se diminua. 

Media lunară a acestor prime pentru anul 2015 a constituit 195 de mii de lei, iar pentru lunile ianuarie-septembrie 2016, adică până la intervenţia BNM, primele erau în medie sub 40 de mii de lei pe lună. În octombrie 2016, aceste prime au crescut la aproape 5 milioane de lei doar pentru luna respectivă. În noiembrie 2016, primele acordate de Moldindconbank angajaţilor săi au explodat până la aproape 16 milioane lei. Chiar şi în lunile imediat următoare, primele au continuat să fie cu mult peste media lunilor în care banca nu era administrată de persoane delegate de BNM.

„Care au fost performanţele băncii ce au motivat această creştere spectaculoasă a primelor plătite de către Moldindconbank angajaţilor săi? Primele în sectorul bancar se plătesc de regulă la sfârşitul anului, în luna decembrie şi sunt acordate în special managerilor de top din cadrul companiei care au avut rezultate impresionante pe parcursul anului. Având în vedere această practică, care au fost persoanele care au încasat şi încasează în continuare aceste prime grase la o bancă aflată sub administrarea temporară a BNM? Cert e faptul că atât timp cât banca se află în administrare temporară, BNM este responsabilă pentru orice decizii de management care ar putea prejudicia acţionarii minoritari ai Moldindconbank”, afirmă expertul economic de la IDIS Viitorul, Denis Gorea.

Potrivit expertului economic, banii care au fost distribuiţi ca prime imediat după preluarea conducerii ar fi putut fi redirecţionaţi ca dividende pentru acţionarii care nu au acţionat concertat şi nu poartă nici o vină pentru situaţia Moldindconbank. O altă soluţie ar fi fost folosirea acestor bani pentru recapitalizarea băncii sau pentru răscumpărarea acţiunilor grupului de persoane care au acţionat concertat.

Amintim că pe 20 octombrie 2013, Banca Naţională a Moldovei a suspendat mandatele unor membri ai organelor de conducere de la Moldindconbank şi a desemnat administratori temporari cu competenţele Consiliului şi ale preşedintelui Comitetului de conducere al băncii. BNM l-a delegat pe viceguvernatorul Aureliu Cincilei să îndeplinească temporar responsabilităţile Preşedintelui Comitetului de conducere al Moldindconbank.

Această intervenţie a fost motivată prin faptul că un grup de persoane  acţionând concertat în raport cu Moldindconbank au achiziţionat şi deţin o cotă substanţială în capitalul social al băncii, în mărime de 63.89%, fără permisiunea prealabilă scrisă a BNM, încălcând astfel prevederile Legii instituţiilor financiare.