Astfel, structura populaţiei active nu s-a modificat semnificativ: 95,8% ocupaţi şi 4,2% şomeri.

Potrivit Biroului Naţional de statistică, ponderea bărbaţilor (50,3%) a fost, practic, egală cu ponderea femeilor (49,7%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare faţă de cea din mediul urban: respectiv 53,2% şi 46,8%.

Numărul şomerilor, estimat conform definiţiei Biroului Internaţional al Muncii a fost de 53,3 mii, fiind cu 8,8 mii mai mic faţă de 2015 (62,1 mii).

Rata şomajului la bărbaţi a fost de 5,5% iar la femei, respective, 2,9%.

În rândul tinerilor de 15-24 ani rata şomajului a constituit 11,2%. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea de 8,1%.