Registrul vitivinicol va fi gestionat de către Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, în acesta fiind înregistraţi agenţii economici care desfăşoară cel puţin una dintre activităţile de fabricare, stocare, comercializare cu ridicata a vinurilor, a produselor obţinute pe bază de must şi de vin, producere şi comercializare a strugurilor folosiţi ca materie primă în vinificaţie.

Totodată, documentul stabileşte obligativitatea prezentării de către deţinătorii plantaţiilor viticole şi unităţilor viticole a declaraţiilor de recoltă şi de producere a vinurilor, fiind stipulate şi condiţiile de acces la informaţiile stocate în Registru.

Înscrierea în Registrul vitivinicol este gratuită şi se efectuează în baza cererilor depuse de agenţii economici şi a declaraţiilor pe proprie răspundere privind îndeplinirea cerinţelor obligatorii de înregistrare.

Implementarea Registrului urmează să fie finalizată în septembrie 2017. Cheltuielile pentru crearea softului, precum şi pentru înregistrarea iniţială a parcelelor şi a unităţilor vinicole în acesta, constituie aproximativ 1 milion de dolari SUA şi sunt acoperite din contul unui grant oferit de partenerii externi.