Parlamentul a votat primul Cod al Urbanismului şi Construcţiilor din Republica Moldova

Parlamentul a votat primul Cod al Urbanismului şi Construcţiilor din Republica Moldova
Sursa: jurnal.md Foto: universuljuridic.ro 03.03.2017 13:15
Parlamentul a votat în prima lectură primul Codul al Urbanismului şi Construcţiilor din Republica Moldova. Documentul va reglementa etapele parcurse pentru edificarea unei construcţii, începând cu concepţia, proiectarea, autorizarea, execuţia, exploatarea, urmărirea comportării în timp, controlul statului şi post-utilizarea construcţiilor.  

Potrivit proiectului, procedura de obţinere a autorizaţiei de construire va fi simplificată, iar pachetul de acte necesare va fi redus. 
 
Responsabilii de la Ministerul Construcţiilor care au elaborat proiectul spun că în prezent nu există o abordare sistemică în dezvoltarea teritoriilor.  Lipsesc planurile de amenajare a acestora şi drept urmare dezvoltarea teritoriilor este haotică, o mare parte dintre localităţi se dezvoltă fără a avea un plan urbanistic general
 
Elementul de noutate al prevederilor în acest domeniu se referă la introducerea pentru prima oară a noţiunii „schema de planificare a teritoriului",  dar şi „cartea comunală” ca parte de documentaţia de urbanism în volum redus, care se elaborează pentru localităţile cu un număr de locuitori până la 5 000. În prezent, legislaţia prevede aceleaşi cerinţe de elaborare, avizare şi coordonare pentru toate localităţile.
 
Proiectul corelează dispoziţiile din domeniu într-o structură unitară, elimină disfuncţionalităţile apărute până în prezent, precum şi clarifică aspectele privind armonizarea legislaţiei Republicii Moldova în domeniul construcţiilor cu principiile şi reglementările Uniunii Europene.
 
Pentru a deveni lege, proiectul trebuie să fie votat şi în lectura a doua.

Ştiri similare

ULTIMELE ŞTIRI