Doar 13 la sută din managerii companiilor constată o îmbunătăţire reală a mediului de afaceri în 2016, 60 la sută nu constată nicio schimbare, în timp ce 27 la sută consideră că mediul de afaceri s-a înrăutăţit.

Raportul scoate în evidenţă mai multe tendinţe îngrijorătoare – doar 6 la sută din respondenţi sunt de opinia că afacerile sunt tratate egal de lege. Ponderea lor s-a redus alarmant faţă de cifrele studiului precedent – 19 la sută din respondenţi în 2015.

Alte 40 la sută consideră că sistemul juridic asigură doar parţial egalitatea companiilor. Circa 40 la sută din respondenţi consideră că legea este aplicată selectiv (faţă de 38 la sută în anul precedent), în funcţie de atitudinea persoanelor publice, şi alte 27 la sută (faţă de 23 la sută în anul precedent) sunt parţial de acord cu această afirmaţie.

Aproximativ 20 la sută s-au plâns de vizitele controlorilor în scopul luării de mită şi circa 12 la sută consideră că au fost controlaţi şi intimidaţi în favoarea concurenţilor lor. „Autorităţile trebuie să atragă atenţie la tendinţele depistate şi să ia masuri pentru a soluţiona aceste probleme”, spun reprezentanţii Băncii Mondiale.

În ceea ce priveşte timpul dedicat interacţiunii cu autorităţile de reglementare, managerii companiilor au estimat că acesta a constituit 7,9 la sută, nivel minim înregistrat în ultimul deceniu, când indicatorul oscila în jurul valorii de 10-11 la sută. Îmbunătăţirea s-a produs datorită reformei autorizaţiilor de comerţ, care a înlocuit autorizaţiile cu un sistem de notificare. Printre alţi factori ce au contribuiit la această îmbunătăţire, sunt raportarea fiscală electronică şi moratoriului asupra controalelor de stat, impus de Guvern în 2016.

„Totuşi, moratoriul nu reprezintă o reformă durabilă şi trebuie folosit doar ocazional. Prin urmare, recomandăm insistent Guvernului să ofere prioritate reformei actelor permisive şi de control în 2017 pentru a asigura ireversibilitatea tendinţelor pozitive din 2016”, a declarat Alex Kremer, Directorul Băncii Mondiale pentru Moldova.

De la momentul aderării Republicii Moldova la Grupul Băncii Mondiale în 1992, aproximativ 60 de proiecte au beneficiat de peste 1 miliard de dolari SUA. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 9 proiecte active, totalul angajamentelor constituind 356,15 milioane de dolari SUA. Domeniile de sprijin includ reforma cadrului de reglementare şi dezvoltarea afacerilor, învăţământul, asistenţa socială, guvernarea electronică, sănătatea, agricultura, drumurile locale, mediul ambiant şi altele.

Conform situaţiei din 10 martie 2017, portofoliul contractat al Corporaţiei Financiare Internaţionale în Moldova constituie 53,8 milioane de dolari SUA (50,9 milioane de dolari SUA în sold). Portofoliul contractat constă din 95 la sută împrumuturi şi 5 la sută capital propriu. Agenţia pentru Garantarea Investiţiilor Multilaterale a oferit garanţii în sumă totală de 95 milioane de dolari SUA. Ambele instituţii sunt membre ale Grupului Băncii Mondiale.