Anterior impozitul respectiv nu se aplica pentru imaşurile şi păşunile oferite gratuit în folosită cetăţenilor sau date în arendă, dar numai pentru o perioadă de şapte ani. După aceasta, impozitul funciar se percepea.

După ce liderul regiunii transnistrene va semna varianta redactată a proiectului, se va renunţa definitiv la impozitul dat.

Administraţia de la Tiraspol speră că iniţiativa va stimula locuitorii să înregistreze terenurile care le-au fost date în folosinţă.