Proiectul prevede modificarea Legii Bugetului de Stat pentru acest an (intrată în vigoare de o lună de zile) şi va impune majorarea soldului datoriei de stat interne, dar fără o majorare a costurilor de deservire a acesteia şi în limitele sustenabile ale datoriei de stat stabilite în Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu pentru anii 2017-2019”.

În acest scop în anul 2017 vor fi emise valori mobiliare de stat de două miliarde de lei pentru crearea unei rezerve de lichidităţi, transmite Mold-Street. „Această operaţiune este neutră din punct de vedere a costurilor şi riscurilor implicate şi reprezintă un "plan de continuitate a finanţării" (care este pe larg utilizat şi în alte ţări, spre exemplu Ungaria, Turcia, etc.)”, argumentează Ministerul Finanţelor necesitatea acestei emisii.

Proiectul prevede că rezervele de numerar rezultate din comercializarea valorilor mobiliare de stat vor fi plasate la un cont de depozit la termen la Banca Naţională a Moldovei, la aceeaşi rată a dobânzii şi aceeaşi maturitate, precum emise pe piaţa primară. „Astfel, majorarea datoriei va avea loc doar în termeni contabili, deoarece scopul acestei operaţiuni este formarea unui activ în formă de rezervă de lichidităţi, (care nu va fi utilizată pentru finanţarea activităţilor Guvernului”, susţin autorii proiectului.

De notat că Legea Bugetului de stat pentru 2017 prevede o reducere cu 268 milioane de lei a datoriei interne. În acelaşi timp datoria externă se va majora în 2017 cu circa 5,5 miliarde de lei.

Documentul stipulează că pe 31 decembrie 2017, datoria de stat internă nu va depăşi 21.251,6 milioane de lei, datoria de stat externă – 39.564,3 milioane de lei (echivalentul a 1.893,0 milioane de dolari), iar soldul garanţiilor de stat externe şi interne va constitui zero lei.