Începând cu anul 2005, schimburile comerciale ale RM cu UE au crescut considerabil. În anul 2016 aproximativ două treimi (66%) din exporturile RM au mers către UE, fiind urmate de Federaţia Rusă (12%) şi Republica Belarus (5%).

Comerţul cu UE a crescut datorită liberalizării succesive a comerţului cu UE începând cu anul 2008. Odată cu aplicarea Acordului de Asociere, exporturile produselor moldoveneşti în UE au crescut cu 5,5% în anul 2015 şi cu 7,7% în anul 2016.

Principalele produse exportate în UE

Principalele produse fabricate în RM şi exportate în UE sunt:

·     Utilaje şi aparatură
·     Produse textile, inclusiv haine, tricotaje şi încălţăminte
·     Produse agricole şi băuturi, inclusiv fructe, nuci, porumb, grâu, seminţe de floarea-soarelui, uleiuri
·     Fier şi oţel.

Partenerii comerciali ai UE

Toate statele membre ale UE fac comerţ cu RM, dar cea mai mare parte a exporturilor moldoveneşti revin pieţei din România, Italia, Germania şi Marea Britanie.

În anul 2016 exporturile din UE către RM s-au redus cu 2%. Principalele produse exportate din UE sunt utilajele şi aparatură, produsele minerale, echipamentele de transport şi produsele chimice.

Potenţial pentru un volum mai mare de exporturi către UE

Accesul pe pieţele europene va creşte şi mai mult odată ce RM va armoniza standardele de sănătate şi siguranţă cu standardele UE. Reforma siguranţei alimentare va permite RM să îşi exporte produsele agricole, în special produsele de origine animală, siguranţa cărora pentru consumatori este strict controlată în UE.

Produsele care corespund standardelor UE sunt acceptate pe piaţa mondială. Odată ce companiile moldoveneşti vor adopta standarde UE pentru produse, vor putea exporta produsele lor pe pieţe suplimentare.

Compatibilitatea cu alte zone de comerţ liber

Acordul de asociere cu UE este compatibil cu toate celelalte acorduri de liber schimb semnate de RM. În cadrul Acordului de Asociere, RM poate face comerţ liber cu UE, Federaţia Rusă şi Comunitatea Statelor Independente în acelaşi timp. De asemenea, RM îşi păstrează suveranitatea deplină asupra politicii sale comerciale, deoarece nu este membră a vreunei uniuni vamale.

Statutul de membru al Uniunii Economice Eurasiatice

Uniunea Economică Eurasiatică este o uniune vamală în care membrii săi cedează controlul deplin asupra politicii lor comerciale. Statutul de membru al Uniunii Economice Eurasiatice nu este compatibil cu Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană.

Informaţii practice pentru exportatorii pe piaţa UE:
Export helpdesk
Information on EU rules of origin

Mai multe informaţii despre relaţiile comerciale UE-RM:
More on EU-Moldova trade relations
More details about the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement between the EU and the Republic of Moldova
Recent EU statistics on EU-Moldova trade
EU trade policy