Despre aceasta anunţă transportatorul român de gaze printr-un comunicat remis Bursei de Valori Bucureşti.

Este vorba de compania înfiinţată în anul 2014 pentru a gestiona reţeaua de transport gaze Iaşi-Ungheni şi a presta servicii de transport al gazelor naturale pe teritoriul Republicii Moldova. Autorităţile de la Chişinău îşi argumentează decizia de a privatiza Vestmoldtransgaz prin nevoia de a accelera lucrările de construcţie a conductei Ungheni-Chişinău.

„Vestmoldtransgaz este operatorul de sistem de transport gaze naturale care gestionează pe teritoriul Republicii Moldova interconectorul Iaşi-Ungheni şi a fost inclus de Guvernul Republicii Moldova în lista companiilor scoase la privatizare în luna octombrie 2017. Eurotransgaz a luat fiinţă în baza deciziei acţionarilor Transgaz, exprimată prin Hotărârea nr.10 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 12 decembrie 2017", precizează comunicatul citat.

Anterior, surse apropiate tranzacţiei declaraseră, pentru presa de la Bucureşti, că Transgaz a depus o ofertă pentru achiziţia societăţii de stat Vestmoldtransgaz, iar oferta a fost acceptată de către autorităţile de la Chişinău, fiind conformă cu caietul de sarcini.

Preţul iniţial de vânzare al societăţii Vestmoldtransgaz este de 180 de milioane de lei. Cumpărătorul va avea obligaţia de a investi în companie 93 de milioane de euro, pe durata primilor doi ani după preluarea acesteia.

Anterior Guvernul a negociat alocarea de către Uniunea Europeană, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) a unui pachet de finanţare de 92 milioane de euro pentru construirea conductei Ungheni – Chişinău (BEI şi BERD împrumută câte 41 milioane euro, UE acordă un grant de 10 milioane euro, iar contribuţia Moldovei este de un milion de euro).

Totodată Guvernul a aprobat, iar Parlamentul a votat încă în iulie 2017 în prima lectură, proiectul de ratificare a acordurilor cu BERD, BEI şi UE pentru această finanţare. Acum aceşti bani nu vor mai fi primiţi şi investiţia va fi asumată şi realizată de compania ce va privatiza Vestmoldtransgaz.