Numirea administratorilor cu afiliere politică, lipsa unor principii eficiente de guvernanţă corporativă şi obiective de performanţă, controlul slab din partea autorităţilor statului şi transparenţa joasă privind activitatea financiară sunt câteva dintre problemele identificate de experţii economici la întreprinderile controlate de stat.

Conform datelor Agenţiei Proprietăţii Publice, în 2016, în Moldova existau peste 200 de întreprinderi de stat şi peste 100 de societăţi pe acţiuni în care statul deţinea o anumită cotă parte. Conform raportului privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice de stat în anul 2015, companiile cu capital de stat, au încasat venituri în valoare de peste 26 de miliarde de lei, ceea ce raportat la PIB reprezintă peste 21%.

Veniturile înalte ale acestor întreprinderi nu se transpun însă şi într-o profitabilitate similară, spun experţii. În perioada anilor 2013-2016, valoarea cumulativă a pierderilor companiilor cu capital de stat, a fost de peste 3,5 miliarde de lei. Eliminând datele de profitabilitate pentru cel mai mare perdant – Moldova-Gaz, în anul 2016, aceste întreprinderi au înregistrat cumulativ un profit de 180 de milioane de lei, declarând pierderi în ceilalţi ani, în valori între 25 de milioane de lei şi peste 1,2 miliarde de lei.

Potrivit experţilor, rezultatele slabe privind profitabilitatea întreprinderilor rezultă în mod firesc într-un grad mai înalt de îndatorare a acestora, fapt care, în eventualitatea perpetuării ar putea duce la falimentul lor, punând o presiune considerabilă asupra bugetului de stat. Astfel, nivelul de îndatorare a întreprinderilor de stat a crescut între anii 2013 şi 2015, cu o scădere în anul 2016.

Deşi, deocamdată se poziţionează în limite rezonabile, creşterea ratei de îndatorare a fost considerabil mai rapidă pentru cele mai mari întreprinderi, fapt care trezeşte anumite îngrijorări. Pe lângă aceasta, din cauza lipsei datelor, este practic imposibil de estimat riscul supra-îndatorării şi eventualelor falimente ale societăţilor pe acţiuni în care statul este acţionar, spun specialiştii de la Expert-Grup.

O soluţie ar putea fi diminuarea rolului statului în tot ce înseamnă întreprinderi printr-un proces amplu, competitiv şi transparent de privatizare în paralel cu elaborarea unor mecanisme robuste care ar menţine o separare suficientă dintre stat şi gestionarea întreprinderilor cu capital de stat, se arată în studiu. În acest sens este un imperativ ca organele ce administrează companiile să posede o independenţă cât mai mare de la factorii de decizie din aparatul guvernamental. Adiţional, independenţa sporită a consiliilor de administrare, poate diminua riscul exploatării întreprinderilor în scopul obţinerii unor dividende politice.

„Atât timp cât corupţia este un element care domină arena economică şi politică, riscul implicării companiilor cu capital de stat în practici de corupţie este foarte înalt. Astfel, reforma companiilor cu capital de stat ar trebui să fie completată cu o luptă determinată cu fenomenul corupţiei în toate sferele”, atenţionează Expert-Grup.

Experţii recomandă autorităţilor să diminueze rolul statului în tot ce înseamnă întreprinderi printr-un proces amplu, competitiv şi transparent de privatizare. Totodată, este necesară stabilirea unor criterii pentru numirea membrilor consiliilor de administrare şi administratorilor întreprinderilor, cu interzicerea persoanelor afiliate politic să deţină aceste funcţii.

Printre recomandările Expert-Grup se mai numără responsabilizarea persoanelor din conducerea întreprinderii, prin limitarea posibilităţii de a se menţine în funcţie în cazul neatingerii repetate a indicatorilor de performanţă stabiliţi anterior; instituirea auditurilor de stat, pe lângă auditurile societăţilor de specialitate, fapt care poate asigura conformarea cu legislaţia, inclusiv în domeniul dezvăluirii informaţiei, etc.