Vor putea fi achiziţionate locuinţe care au fost finalizate şi date în exploatare până la data depunerii cererii. Preţul acestora nu trebuie să depăşească un milion de lei, iar rata iniţială achitată de beneficiar va fi de 10% din preţ. De asemenea, beneficiarii nu trebuie să deţină în proprietate o locuinţă sau să aibă credite ipotecare nestinse.
 
Totodată, programul presupune accesul persoanelor fizice la creditele ipotecare, prin garantarea parţială a acestora de către stat. Garanţiile în numele statului vor fi emise de Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM).
 
Creditul va fi acordat de băncile comerciale pe un termen de maxim 25 de ani. Plata lunară achitată de beneficiar nu va depăşi 50% din veniturile oficiale salariale nete ale familiei, iar statul va garanta 50% din credit. Beneficiarii nu vor putea înstrăina locuinţa achiziţionată în primii cinci ani de la dobândire, cu excepţia cazului de achitare deplină a datoriei pe credit.