Potrivit FMI, alocarea noii tranşe a devenit posibilă după finalizarea celei de-a doua evaluări în cadrul Acordului extins privind facilităţile de credit şi Facilitatea extinsă a Fondului pentru Republica Moldova. Într-un comunicat al FMI se constată că perspectivele economice ale Republicii Moldova sunt încă supuse unor riscuri substanţiale

„Continuă să existe provocări semnificative în vederea punerii sistemului bancar pe un fundament mai sănătos. În afară de acţiunile ce vizează sectorul financiar, politicile macroeconomice solide şi reformele structurale sunt critice pentru creşterea economică, crearea locurilor de muncă şi reducerea sărăciei. Priorităţile la nivel de politici trebuie să includă soluţionarea problemelor legate de guvernanţa proastă, de corupţie, lacunele în infrastructură. Trebuie să fie asigurată transparenţa şi recuperarea costurilor în sectorul energetic, combaterea economiei tenebre şi dezvoltarea capitalului uman, care este la un nivel relativ scăzut”, atenţionează FMI.

Directorii executivi ai FMI au mai subliniat faptul că implementarea consecventă a reformelor structurale este indispensabilă pentru o creştere economică durabailă şi pentru reducerea sărăciei, în special ţinând cont de presiunile de ordin demografic din ţara noastră.

Precizăm că, până în prezent, FMI a debursat Republicii Moldova circa 59 de milioane de dolari din totalul Programului de 179 de milioane de dolari.

Pe 7 noiembrie 2016, Consiliul de Directori al Fondului Monetar Internaţional a aprobat un Program pe trei ani cu Republica Moldova. Suportul financiar de aproximativ 183,1 milioane de dolari SUA este acordat ţării noastre în tranşe şi vine să susţină reformele.