Intenţia Guvernului vine după ce pe 16 noiembrie curent, preşedintele Curţii de Conturi, Veaceslav Untilă, s-a plâns în Parlament că primeşte un salariu de două ori mai mic decât atunci când era deputat, iar la instituţie nu mai are cine lucra. Or la cele peste 200 de locuri de muncă de la instituţie au rămas doar 65 de persoane.

Astfel, executivul susţine un proiect de lege iniţiat în acest sens, încă în februarie 2017, de un grup de deputaţi.

Potrivit notei informative, proiectul are drept scop reducerea gradului sporit de fluctuaţie cronică a cadrelor din Curtea de Conturi – instituţie supremă de audit, scrie Mold-Street.

În vederea consolidării funcţionale a autorităţii, se consideră oportun ca aceasta să beneficieze de o remunerare suficientă şi necesară pentru exercitarea eficientă a atribuţiilor de serviciu, la nivelul altor instituţii de investigaţii şi control.

Deputaţii propuneau ca salariul preşedintelui Curţii de Conturi să fie de 4,5 salarii medii pe economie. În schimb pentru angajaţii cu atribuţii de audit public şi personalul de specialitate să fie plătit un spor lunar de până la 1,5 salariu mediu pe economie.

Guvernul însă susţine că utilizarea salariului mediu pe economie ca indicator de referinţă la calcularea salariilor în sectorul bugetar „este o practică defectuoasă care creează dificultăţi în prognozarea şi asigurarea stabilităţii salariilor angajaţilor, precum şi a alocaţiilor bugetare prevăzute în acest scop”.

Astfel, Guvernul propunere ca sporul pentru eficienţă în activitatea Curţii de Conturi Angajaţii care au statut de funcţionari publici să fie de 100% din salariile de funcţie