Dacă proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2018 a fost expus cel puţin o săptămână în atenţia publicului, apoi proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, a fost publicat cu două zile înainte, iar cel al Legii bugetului de stat pentru anul 2018 abia pe la prânz, pe 21 noiembrie 2017. 

Asta imediat ce conducerea Partidului Democrat a dat "avizul" necesar. Este un record al operativităţii acestui Guvern, scrie Mold-Street.

Stela Grigoraş, Ministrul Sănătăţii, chiar implora într-o scrisoare ministerele şi alte instituţii să examineze şi să transmită în regime de urgenţă avizele. Asta în condiţiile în care legea are prevederi clare cât timp e necesar pentru aşa-ceva.

Guvernul nu a mai aşteptat nici aceste avize şi a adoptat fără mari discuţii proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, care de exemplu prevede pensii de peste 17.000 lei judecătorilor, în timp ce pensionarii simplu vor primi de zece ori mai puţin.

O analiză sumară a acestor documente denotă că ele au o puternică orientare electorală. Totodată chiar dacă au fost prezentate cu întârziere, ele arată şi că au fost pe alocuri "cârpite" în grabă.

Ţinând cont de alegerile ce urmează Guvernul deja este mai pesimist şi nu mai iradiază optimism în prognoze. Astfel pentru anul 2018 se aşteaptă la o creştere economică de doar 3% (în timp ce anterior vorbea de 4-5%), o majorare a exporturilor de 6-7% şi o sporire a importurilor de 6%.

„Avem o atitudine prudenţială şi cred că potenţialul nostru este mai mare, luând în calcul ceea ce s-a întâmplat anul acesta. Realitatea a fost mult mai pozitivă şi optimistă decât previziunile noastre”, a ţinut să menţioneze premierul Pavel Filip.

Potrivit documentului, veniturile bugetului de stat vor constitui 36,6 miliarde de lei, în creştere cu 8,4% faţă de bugetul de stat rectificat pentru anul 2017. Majorarea veniturilor se datorează, în principal, sporirii încasărilor din impozite şi taxe şi intrărilor de granturi. 

Cheltuielile bugetului de stat vor constitui 41,3 miliarde de lei, înregistrând o creştere de 9,3% faţă de bugetul de stat rectificat pentru 2017.

Cheltuielile se vor mări pe fundalul majorărilor salariale planificate, a creşterii nivelului pensiilor, a realizării altor măsuri în domeniul protecţiei sociale şi în cel al educaţiei, susţine Guvernul

Totodată, vor fi asigurate financiar programele actuale de cheltuieli, precum: Fondul rutier (1,7 miliarde de lei, inclusiv transferuri bugetelor locale), Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi a mediului rural (900 milioane de lei), Fondul naţional de dezvoltare regională (200 milioane de lei), Fondul de eficienţă energetică (50 milioane de lei).

Proiectul de buget pentru anul 2018 prevede majorarea considerabilă a componentei investiţionale. Astfel, anul viitor vor derula circa 54 de proiecte finanţate din surse externe, pentru implementarea lor fiind alocate 4,3 miliarde de lei, care ar fi de două ori mai mult decât în anul curent. În realiate în acest an s-a planficat chiar mai mult

Cele mai importante dintre proiecte vizează dezvoltarea infrastructurii drumurilor, a agriculturii competitive, asigurarea cu ambulanţe.

Deficitul bugetului de stat este estimat la 4,7 miliarde de lei, iar acesta este planificat a fi finanţat din surse externe (intrări nete din împrumuturi externe pentru suport bugetar şi implementarea proiectelor finanţate din surse externe) şi sursele interne (inclusiv mijloace din privatizarea patrimoniului public şi din vânzarea activelor băncilor aflate în proces de lichidare).

Totodată a fost aprobat proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 şi cel al Legii fondurilor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2018. Proiectele urmează să fie transmise spre examinare Parlamentului, care urmează să le adopte până la finele lunii decembrie.