În aceste condiţii, deficitul bugetului este estimat la aproape cinci miliarde de lei.  Veniturile vor fi mai mari cu 8,4 la sută faţă de cele din bugetul pentru acest an, iar cheltuielile – cu 9,3 la sută.

Potrivit proiectului, pentru Fondul rutier  vor fi alocate 1,7 miliarde de lei, inclusiv transferuri bugetelor locale, pentru Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi a mediului rural - 900 milioane de lei, pentru Fondul naţional de dezvoltare regională - 200 milioane de lei, iar pentru cel de eficienţă energetică - 50 milioane de lei).

În 2018, datorie de stat va constitui 57 de miliarde de lei, dintre care datoria de stat externă – 58,0% şi datoria de stat internă – 42,0%. Ponderea datoriei de stat în PIB la sfârşitul anului 2017 va constitui cca 38,6%.

Anul viitor vor derula circa 54 de proiecte finanţate din surse externe, pentru implementarea lor fiind alocate 4,3 miliarde de lei.

Totodată, astăzi a fost aprobat şi proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 şi cel al Legii fondurilor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2018.
 
Proiectele urmează să fie transmise spre examinare Parlamentului.