În cadrul proiectului antreprenorul a fost selectat prin concurs public, iar pentru departajare a fost folosit criteriul impactului social, crearea de locuri noi de muncă, dar şi ajutorul unei comunităţi şi activitatea de voluntariat.

Oferind un împrumut prin intermediul acestui proiect, finanţatorii susţin nu doar un antreprenor, ci şi dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Mecanismul de colectarea fondurilor este efectuată prin intermediul platformei Guvern24