„În perioada raportată, au fost realizate 26 de misiuni de audit, au fost înaintate 1 239 de recomandări către 314 entităţi”, a declarat preşedintele Curţii de Conturi, Veaceslav Untilă.

Nu toate recomandările auditorilor ajung însă să fie implementate. Astfel, din cele 69 de recomandări expuse de Curtea de Conturi în raportul anual pentru 2015, doar 19 au fost implementate pe deplin.

„Comisia constată că instituţiile guvernamentale nu au întreprins suficiente măsuri pentru implementarea recomandărilor expuse”, a menţionat preşedintele Comisiei parlamentare Economie, buget şi Finanţe, Ştefan Creangă.

O analiză a situaţiei pentru ultimii cinci ani arată că doar 16 la sută dintre recomandările Curţii de Conturi, adresate autorităţilor publice locale, au fost respectate.

În ceea ce priveşte neregulile depistate, structura acestora „denotă că Guvernul urmează să perfecţioneze cadrul de reglementare a contabilităţii şi raportării financiare în sectorul bugetar, să asigure o instruire adecvată a contabililor şi auditorilor interni, să întreprindă măsurile necesare pentru înregistrarea patrimoniului public, utilizarea conformă şi eficientă a acestuia”, se spune în raportul comisiei Economie.

După audierea raportului, deputaţii au votat o hotărâre  prin care au obligat Guvernul, ca în termen de şase luni, să iniţieze mai multe modificări legislative în domeniu.