Conform prevederilor Protocolului, pentru implementarea acestuia fiecare stat membru poate beneficia de asistenţă din partea donatorilor externi. Documentul va intra în vigoare după acceptarea sa de către două treimi dintre membrii CEFTA. Aceştia sunt Albania, Bosnia şi Herzegovina, Macedonia, Moldova, Muntenegru, Serbia şi Kosovo.

 Noul Protocol are drept scop facilitarea schimburilor comerciale prin simplificarea procedurilor la frontieră, în toate etapele de verificare, schimbul electronic de informaţii, precum şi recunoaşterea reciprocă a programelor naţionale şi operatorilor economici autorizaţi.
 
Totodată, documentul presupune facilitarea comerţului regional şi internaţional prin reducerea barierelor administrative, tarifare şi netarifare. La fel, stabileşte mijloacele şi obligaţiile în ceea ce priveşte schimbul de date între autorităţile vamale, în condiţia în care fiecare legislaţie naţională a ţărilor membre permite acest lucru.
 
Documentul urmează să fie votat de Parlament.