Moldova nu respectă Directivele UE

Pe 27 octombrie 2017, bunăoară Secretariatul Comunităţii Energetice a emis o notă prin care anunţă despre deschiderea cauzei ECS-14/16 împotriva Republicii Moldova. În evaluarea sa preliminară, Secretariatul constată că "Republica Moldova nu a transpus sau a transpus în mod incorect prevederile relevante din Directiva 2010/31/CE privind performanţa energetică a clădirilor".

„Scopul acestei etape iniţiale, în cadrul procedurii, este de a oferi Republicii Moldova posibilitatea de a reacţiona la acuzaţiile de nerespectare a legislaţiei comunitare privind energia şi de a permite Secretariatului să stabilească întregul context de fapt şi juridic al cazului", se arată într-un comunicat al Secretariatului Comunităţii Energetice.

În conformitate cu articolele 7 şi 17 din Regulamentul de procedură pentru soluţionarea litigiilor, părţilor interesate li se poate acorda acces la dosar şi pot prezenta Secretariatului observaţii scrise cu privire la acest caz în cursul procedurii preliminare". 

Autorităţile nu au comentat deocamdată acest caz, dar de abia acum este pus în discuţie un proiect de lege privind performanţa energetică a clădirilor.

Anterior contra Moldovei au mai fost iniţiate astfel de proceduri şi autorităţile de la Chişinău au fost nevoite să se conformeze.

Progrese minore, probleme majore

Dar asta este doar o parte a problemelor atestate în sector. Un raport al aceleiaşi instituţii scoate la iveală progresele reale ale Moldovei în integrarea pe piaţa energetică europeană. Astfel la acest capitol suntem pe penultimul loc din cele opt state din regiune ce încearcă să se integreze în UE.

Ca un pas pozitiv este menţionată adoptarea Legii energiei electrice în mai 2016, care transpune cel de-al treilea pachet energetic al UE şi în baza căreia Moldova trebuie să accelereze adoptarea unei noi legislaţii de implementare sau să facă o revizuire a reglementărilor existente pentru alinierea la noul cadru juridic.

Un nou litigiu cu Gas Natural Fenosa

Aceste progrese realizate în 2016, sunt însă umbrite de un nou litigiu iniţiat de către cel mai mare şi singurul operator privat de distribuţie (Gas Natural Fenosa n.r.) datorită modificării metodologiei tarifare de către autoritatea de reglementare a energiei din Moldova, ANRE, susţine Secretariatul.

Amintim că tarifele pentru serviciile de distribuţie a energiei au fost revizuite în martie 2017 pe baza modificărilor la Metodologia tarifară efectuate în februarie 2017. Potrivit experţilor, metodologia revizuită afectează recuperarea costurilor operatorului reţelei de distribuţie în domenii precum pierderile de reţea, rata riscului de ţară în calcularea mediei ponderate a costului capitalului şi costul prelungirii duratei de viaţă a activelor.

Tudor Copaci, directorul general al ANRE a recunoscut existenţa unui astfel de litigiu, dar a respins acuzaţiile că modificările la Metodologia tarifară ar fi afectat recuperarea costurilor companiei.

"Modificările au fost efectuate în conformitate cu noua lege a energiei electrice. Or ea ne obligă ca în termen de 24 luni de la intrarea în vigoare să aducem actele sale normative de reglementare în concordanţă cu această", a precizat directorul ANRE.

Acesta a făcut referinţă la articolul 96, pct 21 din această lege care prevede că "Metodologiile de calculare a preţurilor şi a tarifelor reglementate în vigoare la momentul intrării în vigoare a prezentei legi vor fi revizuite de Agenţie".

Au păcălit Fondul Monetar Internaţional

În acelaşi timp Gas Natural Fenosa (GNF) susţine că necesitatea implementării pachetul energetic III nu justifică aceste amendamente, care afectează parametrii specifici detaliaţi, incluşi în tarifele de energie electrică.

"Parametrii tarifari specifici care au fost modificaţi în mod nejustificat sunt: ​​pierderile recunoscute de energie, rata rentabilităţii activelor (WACC) şi costul prelungirii duratei de viaţă a activelor. În plus, s-a aplicat şi o amendă de 6,2 milioane euro societăţii de distribuţie GNF, pentru că a investit în anul 2015 sub pragul minim necesar.

Dar în anul 2015, inacţiunea ANRE de ajustare la timp a tarifului la nivelul de recuperare a costului energiei a provocat o lipsă de resurse în sistemul de electricitate (un deficit tarifar de 82 de milioane de euro). În acest context, pentru a evita reducerile masive de energie, distribuitorul GNF a acordat prioritate plăţii furnizorilor de energie şi, prin urmare, nu a putut să îşi execute integral planul de investiţii", se arată într-un răspuns pentru Mold-Street al grupului spaniol.

Totodată compania susţine că modificările operate de Parlament şi ANRE "au fost concepute astfel încât acestea să afecteze în cea mai mare parte GNF", dar nu şi pe cele două reţele de distribuţie deţinute de stat.

"În concluzie, aparent, acordul semnat şi condiţiile FMI sunt îndeplinite, dar de facto, arieratele tarifare nu sunt recuperate efectiv, astfel, autorităţile moldoveneşti au înşelat nu numai GNF, ci şi Comunitatea Energetică şi FMI", constată Gas Natural Fenosa.

Compania a depus şi o plângere prin care solicită Comunităţii Energetice "să deschidă împotriva Republicii Moldova un proces de încălcare a dreptului comunitar, a Tratatului de instituire a Comunităţii Energetice şi a principiilor statului de drept, a certitudinii juridice, a lipsei de discreţie şi a protejării climatului de afaceri adecvat".

În plus, GNF ia în considerare alte opţiuni, cum ar fi reluarea arbitrajului iniţiat în august 2015 la Centrul Internaţional pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii (ICSID)

Ucraina şi Moldova ar urma să creeze o piaţă comună a energiei

În continuare în raportul Secretariatului Comunităţii Energetice se recomandă crearea unei pieţe comune a energiei electrice între Ucraina şi Moldova, "ce ar permite furnizorilor angro din Moldova să li se acorde un acces nediscriminatoriu la piaţa de aprovizionare mai competitivă a Ucrainei, precum şi accesul pe piaţă la capacităţile de interconectare pentru comerţul transfrontalier".

De asemenea, trebuie luată o decizie şi cu privire la cele mai potrivite interconexiuni cu România. Proiectele viitoare urmăresc creşterea securităţii aprovizionării cu energie electrică în Moldova, reducerea dependenţei de foarte puţine surse de furnizare a energiei electrice şi asigurarea unei concurenţe sporite în beneficiul clienţilor din Moldova.

Continuare pe Mold-Street