Sunt concluziile Raportului de Stare a Ţării, un produs comun al Centrului Analitic Independent Expet-Grup şi Friedrich-Ebert-Stiftung Moldova, care reprezintă o radiografie cuprinzătoare a situaţiei economice, sociale şi politice din Republica Moldova. 

Potrivit lui Adrian Lupuşor, coautor al studiului şi director executiv al Centrului Analitic Independent Expert-Grup, ediţia din acest an a Raportului de Stare a Ţării şi-a propus să analizeze decalajele de dezvoltare dintre Republica Moldova şi ţările din Europa Centrală şi de Est şi să ofere soluţii constructive pentru depăşirea lor.

Potrivit studiului, provocările cu care se confruntă în prezent Republica Moldova subminează în mod fundamental perspectivele de dezvoltare ale ţării. Din cauza discrepanţelor economice, competitivitatea ţării pe pieţele de desfacere este subminată, calitatea capitalului uman este afectată de decalajele sociale, iar cea a capitalului economic/financiar este compromisă ca rezultat al discrepanţelor de guvernanţă.

Avantajele forţei de muncă ieftine se epuizează

Principala sursă de dezvoltare a ţării şi de care depinde competitivitatea – capitalul uman – se erodează continuu. Republica Moldova pierde principalul său avantaj competitiv care a permis, până în prezent, atragerea unor investiţii strategice şi valorificarea potenţialului de export. Până acum, creşterea sectorului industrial - care asigură circa 2/3 din exporturile totale de bunuri şi a investiţiilor atrase de acesta s-a bazat preponderent pe disponibilitatea înaltă şi pe costul redus al forţei de muncă. Însă aceste avantaje încep să dispară.

Principalele cauze ţin de creşterea mai rapidă a salariilor faţă de productivitatea muncii (care este încă destul de modest în comparaţie cu ţările din vecinătate), de fenomenul migraţiei şi de carenţele sectorului educaţional, care nu face faţă necesităţilor sectorului real. Eşecul în contracararea acestor procese va însemna ratarea definitivă a singurului avantaj competitiv real al Republicii Moldova.

Citiţi continuarea pe ECOnomist.