Potrivit actului normativ, vor fi extinse drepturile şi atribuţiile Băncii Naţionale a Moldovei în procesul de evaluare şi supraveghere a băncilor, inclusiv vor fi mărite şi diversificate sancţiunile aplicate acestora.

Totodată, legea prevede îmbunătăţirea cadrului de guvernanţă corporativă în bănci şi obligativitatea acestora de a avea un capital adecvat în raport cu riscurile la care se expun. 

„Adoptarea legii marchează tranziţia la următoarea etapă de reformare a sistemului bancar. Implementarea acesteia va necesita eforturi comune ale sectorului bancar şi  Băncii Naţionale, dar prin aplicarea standardelor internaţionale şi a celor mai bune practici în domeniu, sperăm sa asigurăm o considerabilă modernizare a sistemului bancar din Republica Moldova”, consideră viceguvernatorul BNM, Cristina Harea.

Documentul stabileşte trecerea la cele mai noi principii internaţionale de reglementare bancară adoptate în 2010, cunoscute sub titlul generic de BASEL III. Proiectul legii a fost elaborat cu suportul experţilor băncilor centrale din România şi Olanda,  în cadrul proiectului Twinning, finanţat de Uniunea Europeană.

Documentul va intra în vigoare la 1 ianuarie 2018.