Decizia privind includerea în intravilanul localităţii va fi luată la adunarea generală a întovărăşirii pomicole, care va înaintea solicitarea respectivă către autorităţile publice locale.

Lichidarea sau reorganizarea întovărăşirilor pomicole se va iniţia din data includerii terenurilor din cadrul întovărăşirilor pomicole în intravilanul localităţii şi se va termina în termen de 24 de luni.

De asemenea, Codul Funciar se completează cu un nouă prevedere care va acorda posibilitatea modificării destinaţiei terenurilor întovărăşirilor pomicole în terenuri de construcţii prin modificarea planurilor urbanistice ale localităţilor.

Din momentul intrării în vigoare a noii legi, va fi interzisă formarea întovărăşirilor pomicole noi, dar şi repartizarea loturilor în cadrul celor existente.

Precizăm că întovărăşirile pomicole au fost organizate pentru administrarea terenurilor repartizate în folosinţă cetăţenilor Republicii Moldova în baza unei hotărâri de Guvern din 1991.