Pentru anul viitor ne aşteaptă majorarea pragului de impozitare la cota de 7%, de la 31140 lei la 33000 lei, precum şi a scutirilor personale şi persoanelor întreţinute cu nivelul inflaţiei estimat pentru anul 2018 de 6%.

Totodată este propusă majorarea impozitului pe venitul persoanelor fizice cetăţeni din livrarea producţiei agricole către agenţii economici, de la 3% la 5%. 

În ceea ce priveşte impozitul pe avere, se propune extinderea bazei impozabile prin includerea autoturismelor cu o valoare mai mare de 1,5 mil lei şi excluderea din lista de criterii a obiectelor impozabile a suprafeţei imobilelor de 120 mp. 

Cu privire la accize se prevede stabilirea cuantumului de impozit pentru anul 2020 pentru produse accizabile stabilite în sume fixe (băuturi alcoolice, oxigen, azot, articole de bijuterie sau de giuvaiergerie, alte tutunuri şi înlocuitori de tutun fabricate), prin ajustarea la rata inflaţiei prognozată pentru anul 2020 (5% faţă 2019).

De asemenea, accizul la carburanţi pentru 2020 a fost majorat cu circa 9%, faţă de cel aprobat în codul fiscal pentru 2019.

Potrivit proiectului, începând cu 2018 urmează să fie modificat nivelul de accize şi modului de calculare a accizului pentru ţigările fără filtru. Se propune aplicarea unui acciz în cotă fixă la 1000 de ţigări fără filtru în valoare de 350 lei plus 3% ad valorem, 460 lei plus 6% pentru 2019 şi respectiv 540 plus 9% pentru 2020.

Modificările pentru anul 2018 ce ţin TVA  nu afectează nivelul de impozitare, ci se referă în la modificarea unor aspecte de administrare fiscală şi modificarea cadrului de noţiuni. La acest subiect se propune acordarea dreptului de restituire a sumei TVA pentru întreprinderile ce produc lapte nesupus unui tratament termic corespunzător şi destinat consumului direct sau prelucrării ulterioare, precum şi a sumei TVA aferente producţiei de pâine şi produse de panificaţie şi lapte şi produse lactate să se efectueze în limita de 12% din valoarea livrării ce se impozitează la cota redusă. 

Proiectul conţine modificările necesare pentru interzicerea activităţii magazinelor duty-free amplasate înainte de punctul de control al paşapoartelor în zona intrării pe teritoriul Republicii Moldova. 

Totodată, Portul Internaţional Giurgiuleşti şi Aeroportul Internaţional Marculeşti vor fi scutite de la plata TVA pentru serviciile de transport livrate în aceste locaţii din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi a celor livrate de către rezidenţii diferitor zone economice libere ale Republicii Moldova, Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti, Aeroportului Internaţional Liber Mărculeşti unul altuia. 

Politica fiscală pentru 2018 prevede şi calcularea amortizării în scopuri fiscale în baza metodei liniare. „Măsura propusă uşurează munca contabililor şi probabil este avantajoasă pentru careva tipuri de afaceri. Totodată, aceasta va afecta grav unii agenţi economici care doresc să investească în mijloace fixe cu durata de funcţionare utilă de peste 3 ani. Este o măsură care va deveni un impediment major în efectuarea investiţiilor din surse şi prin urmare va reduce şi mai mult nivelul de investiţii private”, spun specialiştii de la Expert-Grup.

Proiectul Politicii fiscale şi vamale pentru 2018 urmează să fie supus dezbaterilor şi votat de Parlament.