Astfel, mandatele au fost reînnoite pentru o perioadă de trei luni.

Administratorii temporari îşi exercită mandatul în cadrul intervenţiei timpurii la Moldindconbank, care a fost instituită la 20 octombrie 2016, după ce BNM a constatat activitatea concertată a unui grup de persoane ce deţinea o cotă substanţială în capitalul social al băncii, în mărime de 63,89 la sută, fără permisiunea Băncii Naţionale.
 
De menţionat că Moldindconbank activează în regim normal şi prestează toate serviciile, inclusiv cele legate de operaţiunile cu depozitele, de creditare şi decontări.